Subscribe YouTube Channel

พิมพ์ผิดหนึ่งคำ แต่เสียเวลาหลายชั่วโมง: ตัวอย่างเรื่องป่วนๆ ที่นักการตลาดควรรู้

เคสตัวอย่างความผิดพลาดยอดฮิตของนักการตลาดที่เกิดจากตัวอักษรแค่คำเดียว อ่านไว้ไม่ให้ทำผิด

Facebook Live #1: Productivity Tips

Facebook Live เกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity Tips)

logo