Strategy & Tactic

Paid, Owned, Earned Media คืออะไร ทำไมเราต้องรู้จัก แล้วจะบริหารยังไงให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

Paid-Owned-Earned Media ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน วิธีการทำ การ Approach เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จึงไม่ใช่ "One size fits all" แล้วเราจะบริหารสื่อทั้งหมดนี้อย่างไร

Martech Report 2024 Download
Search Marketing

[ไขศัพท์] วิธีอ่านค่า Google Ads Metrics เพื่อวิเคราะห์ผล Google Search Ads แบบเบื้องต้น

วิธีอ่านค่า Metrics ต่างๆ ของ โฆษณา Google Ads ที่มือใหม่ก็เข้าใจได้ง่ายๆ เพียงเริ่มต้นจากการโฟกัสที่จุดประสงค์ในการสร้างแคมเปญโฆษณานั้นๆ อ่านต่อบทความ