Martech Report 2024 Download
AI

รู้จัก Human-Centered AI (HCAI) กุญแจสำคัญของประสบการณ์ที่ลื่นไหลอย่างเข้าใจมนุษย์

ชวนรู้จัก Human-Centered AI ปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าด้วยการผสมผสานกันระหว่าง Human และ AI

Technology

7 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ การสร้าง Software (พร้อมปรับความเข้าใจให้ถูก)

บทความนี้เจ้าของบริษัทซอฟต์แวร์อ่านได้ คนใช้งานอ่านดี อ่านจบแล้ว รับรองว่าจะมุมมองเกี่ยวกับการสร้าง/การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้น

Technology

ยกระดับธุรกิจด้วย Cloud Solutions เบาต้นทุน ประหยัดเวลา ไม่ต้องกังวลเรื่องทรัพยากร ผ่าน 3 กรณีศึกษาจาก VulturePrime

ให้ธุรกิจไปไกลกว่า! พารู้จัก Cloud Solutions เทคโนโลยีเหนือเมฆที่ทำให้ธุรกิจไปต่อได้ในยุคดิจิทัล [มีกรณีศึกษา]

Marketing Technology

6 เทรนด์ Martech Tools ในอนาคตกับแง่มุมของ InsightEra ผู้นำเทคโนโลยีที่เข้าใจตลาดไทย

พาไปสอดส่องเครื่องมือทางการตลาด Martech ที่นักการตลาดไม่ควรพลาดในปีนี้และปีถัดๆ ไป จากมุมมองของ InsightEra: End-to-end Martech Solution

1 2