ทุกวันนี้ ไม่ว่าเราจะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ไหน ไม่ว่าจะเป็นเว็บบล็อกอ่านบทความ เว็บ E-commerce หรือเว็บไซต์หรือบริษัท/แบรนด์ต่างๆ เราก็จะพบกับแบนเนอร์เกี่ยวกับ “คุกกี้” (Cookie) หรือ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ขึ้นมา ซึ่งเราเรียกว่า “คุกกี้แบนเนอร์” (Cookie Consent Banner)

ตัวอย่าง Cookie Consent Banner จาก contentshifu.com
ตัวอย่าง Cookie Consent Banner จาก contentshifu.com 

ตัวอย่าง Cookie Consent Banner จากเว็บไซต์ Cookie Wow
ตัวอย่าง Cookie Consent Banner จากเว็บไซต์ Cookie Wow

Cookie Consent Banner คืออะไร ทำไมทุกเว็บไซต์ถึงต้องมี

ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักว่า Cookie Consent Banner คืออะไร เรามาแตกศัพท์ทำความเข้าใจทีละตัวกัน

คุกกี้ หรือ Cookie คืออะไร?

คุกกี้ หรือ Cookie คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กหรืออาจเรียกกว่าสคริปต์ (Script) ที่ถูกนำไปติดไว้ในเว็บไซต์เพื่อใช้ติดตามและบันทึกข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือ User ยกตัวอย่างเช่น ตำแหน่งของ User, อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึง, ภาษาที่ใช้อ่าน, ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ที่ User บนเว็บไซต์ ฯลฯ

ซึ่งประโยชน์ของคุกกี้ Cookie หลักๆ มี 2 เรื่องด้วยกัน คือ 1) เพื่อที่เว็บไซต์จะได้จดจำ User ได้ เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น และ 2) เพื่อนำข้อมูลของ User มาใช้ประโยชน์ในเชิงการทำการตลาด (Marketing) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำโฆษณา และ Ad Retargeting

Cookie Consent คืออะไร?

Cookie Consent คือ การขอความยินยอมจาก User ในการให้คุกกี้ (Cookie) เก็บข้อมูลและขอใช้ข้อมูลของ User ด้วยจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งถือเป็นการเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของ User และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ กฎหมาย PDPA อีกด้วย

Cookie Consent Banner คืออะไร?

Cookie Consent Banner คือ แบนเนอร์บนเว็บไซต์หรือแอปพิลเคชั่นที่แจ้ง User ว่า เว็บไซต์หรือแอปฯ ขอความยินยอมในการใช้คุกกี้เก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลของ User เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ โดยส่วนประกอบสำคัญของ “คุกกี้แบนเนอร์” ก็อย่างเช่น มีการขอความยินยอมใช้ข้อมูล, ระบุจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลอย่างชัดเจน, User สามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมให้ใช้ข้อมูลได้ (Cookie consent preference)

Cookie Consent กับกฎหมาย PDPA [บังคับใช้ 1 มิ.ย. 2564 ]

สาเหตุที่ทุกเว็บไซต์ต้องใส่ใจและทำ Cookie Consent อย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่เพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของ User เท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะตัวบทกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act)หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะบังคับใช้และลงโทษจริงในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 นี้ด้วย

ใจความโดยสรุปของกฎหมาย PDPA ก็คือ 

“ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ควบคุมไม่ให้องค์กรนำข้อมูลส่วนบุคคลขไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ”

บทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน PDPA

สำหรับเว็บไซต์หรือผู้ที่ฝ่าฝืน กฎหมาย PDPA มีบทลงโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง 

 • โทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน  1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • โทษทางแพ่ง จ่ายสินไหมไม่เกิน 2 เท่าของสินไหมที่แท้จริง
 • โทษทางปกครอง ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

ถ้าไม่อยากผิดกฎหมาย ต้องทำอย่างไร?

หากนอกเหนือจากเรื่องการตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องข้อมูลภายในองค์กรและการสื่อสารกับ User เรื่องการใช้ข้อมูลโดยตรงแล้ว สิ่งที่ทุกเว็บไซต์ต้องทำมีอยู่ 2 เรื่องด้วยกัน (ซึ่งคุณสามารถเริ่มต้นทำได้ทันที)

 1. ออกนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy Policy – เขียนรายละเอียดและนำเสนอนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอย่างครบถ้วน ชัดเจน ว่า องค์กรจะเก็บข้อมูลอะไร ใช้ข้อมูลอย่างไร มีมาตรการในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอย่างไรบ้าง (ดู Privacy Policy ของ Content Shifu) (สร้าง Policy ที่ถูกกฎหมายด้วย PDPA Pro)
 1. มีการขอความยินยอม (Consent) ในการใช้ข้อมูล User อย่างชัดเจน – ขอความยินยอมจาก Userหรือผู้ให้ข้อมูล ว่าองค์กรต้องการขออะไรและนำไปใช้อย่างไรบ้าง ซึ่ง Consent ที่ดี เว็บไซต์ควรขอจากผู้ให้ข้อมูลโดยแสดงความจำนงอย่างชัดเจน เช่น ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ “ติ๊ก” ยอมรับอย่างชัดเจน และสามารถเลือก Preference ในการให้ข้อมูลได้ (เริ่มสร้าง Cookie Consent Banner ฟรี)

อ่านเกี่ยวกับ กฎหมาย PDPA อย่างละเอียด ที่นี่

สร้าง Cookie Consent Banner ที่ถูกต้อง ต้องมีอะไรบ้าง?

สำหรับบทความนี้ เราตั้งใจเขียนถึงเรื่อง Cookie กับ Cookie Consent เป็นหลัก ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องจำเป็นที่ทุกเว็บไซต์เริ่มต้นทำได้ และทำได้ไม่ยากก่อน

ตัวอย่างคุกกี้แบนเนอร์ (Cookie Consent Banner)
ตัวอย่างคุกกี้แบนเนอร์ (Cookie Consent Banner)

ถึงแม้ว่าหน้าตาของคุกกี้แบนเนอร์จะออกมาเรียบง่าย แต่จริงๆ แล้ว ถ้าจะทำให้ถูกกฎหมายก็มีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน ดังนี้

 • ควรมีตัวเลือกว่าจะยินยอมให้ใช้คุกกี้ที่ไม่จำเป็น (Non-necessary Cookies) อันไหนบ้าง
 • อธิบายรายละเอียดและวัตถุประสงค์การใช้และเก็บรวบรวมคุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
 • มีลิงค์เชื่อมต่อไปที่หน้านโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) 
 • รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้บริการคุกกี้ มีการแจ้งบอกคุกกี้ที่กำหนดด้วยตนเอง (First Party Cookies) หรือที่กำหนดโดยผู้อื่น (Third Party Cookies)
 • ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้หรือวันหมดอายุของคุกกี้ว่าเป็นคุกกี้ประเภทชั่วคราว (Session Cookies) หรือเป็นแบบถาวร (Persistenr Cookies)
 • รายละเอียดกับเกี่ยวกับบุคคลที่แชร์ข้อมูล
 • ประเภทและวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้
 • จัดทำแบนเนอร์คุกกี้ (Cookie Banner) บนเว็บไซต์
 • แยกประเภทคุกกี้ ทั้งคุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies) และคุกกี้ที่ไม่จำเป็น (Non-necessary Cookies)
 • ขอความยินยอมการใช้ตามวัตถุประสงค์จากผู้ใช้งานเว็บไซต์ก่อนที่จะใช้คุกกี้ที่ไม่จำเป็น (Non-necessary Cookiess)
 • ให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตั้งค่าการใช้คุกกี้ได้ และระบุข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
 • เข้าถึงนโยบายการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ได้ง่าย
 • มีระบบการตรวจสอบ ที่จัดเก็บเอกสารและข้อความยินยอมให้ใช้คุกกี้ของผู้ใช้งาน
 • จัดเก็บ Cookie Consent ไว้ระยะเวลาหนึ่งตามความจำเป็นตามกฎหมาย
 • ให้มีช่องทางหรือวิธีการให้ผู้ใช้งานลบหรือยกเลิกการใช้คุกกี้

(ขอบคุณข้อมูลจาก pdpa.pro)

Privacy Preference
หน้าเครื่องมือจัดการ Cookie Preference

แนะนำ “Cookie Wow” สร้างคุกกี้แบนเนอร์ถูกกฎหมาย PDPA ได้ง่ายๆ เริ่มต้นใช้งานได้ฟรี!

อ่านมาจนถึงตรงนี้ หลายคนอาจจะรู้สึกว่า เรื่องคุกกี้เป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องกฎหมาย แล้วถ้าอยากทำจะทำได้อย่างไรบ้าง? 

เราเลยอยากแนะนำคุณให้รู้จักกับ “Cookie Wow” ซอฟต์แวร์คนที่จะช่วยให้คุณสร้างคุกกี้แบนเนอร์ (Cookie consent banner) ได้ง่ายๆ แถมมั่นใจได้อีกว่า ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA แน่นอน

เริ่มสร้าง Cookie Banner ฟรี

[Sponsorship Disclosure] บทความนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก nDataThoth แต่เนื้อหาและความคิดเห็นเป็นความรับผิดชอบของ Content Shifu ทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ 1 ลงชื่อเข้าใช้หรือสมัครสมาชิก 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อลงชื่อเข้าใช้เสร็จเรียบร้อย ระบบจะนำทางมาที่หน้า Dashboard

หน้าตา Dashboard ของ Cookie Wow
หน้าตา Dashboard ของ Cookie Wow

ขั้นตอนที่ 3 เพิ่มโดเมนที่ต้องการติดตั้งแบนเนอร์คุกกี้

กด “Add Domain” เพื่อเพิ่มโดเมนเว็บไซต์
กด “Add Domain” เพื่อเพิ่มโดเมนเว็บไซต์
(ในหนึ่งบัญชี เราสามารถเพิ่มโดเมนเว็บไซต์ได้หลายโดเมน เพื่อบริหารจัดการคุกกี้)
ใส่ชื่อโดเมนเว็บไซต์ที่ต้องการสร้างคุกกี้แบนเนอร์
ใส่ชื่อโดเมนเว็บไซต์ที่ต้องการสร้างคุกกี้แบนเนอร์

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อเพิ่มโดเมนเรียบร้อย ระบบจะนำทางมาสู่หน้าสำหรับคัดลอกสคริปต์ ให้คลิก “COPY COOKIE CODE” เพื่อคัดลอก

กด “COPY COOKIE CODE” เพื่อนำสคริปต์ไปฝังในเว็บไซต์
กด “COPY COOKIE CODE” เพื่อนำสคริปต์ไปฝังในเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 5 นำสคริปต์ไปวางบนหน้าโค้ดของเว็บไซต์ โดยวางภายในแท็ก <head> ในตำแหน่ง เหนือสคริปต์และคุกกี้อื่นๆ

แทรกโค้ดที่ Copy ไว้ ในส่วน <head> </head>
แทรกโค้ดที่ Copy ไว้ ในส่วน <head> </head>

ขั้นตอนที่ 6 คลิกแท็บ Customize เพื่อปรับปรุงคุกกี้แบนเนอร์ของเราให้เหมาะกับแบรนด์ ซึ่งสามารถทำได้ตลอดเวลา โดยระบบจะปรับเปลี่ยนแบนเนอร์บนเว็บไซต์ให้โดยอัตโนมัติ มาดูกันว่าเราปรับอะไรได้บ้าง

1) Branding ใส่โลโก้ ปรับให้ตรงกับ Branding

Cookie Bannr: Customize Banner

2) Appearance ปรับปรุงหน้าตาของคุกกี้แบนเนอร์ ปรับสี เลือก Light / Dark Tone ได้

Cookie Banner: Appearance
ตัวอย่าง Cookie Consent Banner

3) Position ปรับตำแหน่งของคุกกี้แบนเนอร์

Cookie Banner: Position

4) Banner Content เลือกปรับข้อความ Cookie Consent 

Cookie Banner: Banner Content

5) Policy แทรกนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) – ยังไม่มี? สร้าง Policy ของคุณ

Cookie Banner: Policy

 6) Resetting Cookie สร้างปุ่มให้ User ปรับ Cookie Preference ได้ 

Cookie Banner: Resetting Cookie
ตัวอย่าง Cookie Preference

ขั้นตอนที่ 7 (ถ้ามี) หากเว็บไซต์มีการติดคุกกี้ตัวใหม่เพิ่มเติม ก็เพียงแค่เข้ามาในแท็บ “Cookies Scanner” และกด “Scan Cookies” ระบบก็จะทำได้ค้นหาคุกกี้หรือสคริปต์ตัวใหม่ เข้ามาในระบบจัดการคุกกี้เอง โดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย 

กด “SCAN COOKIE” เพื่อให้ระบบค้นหาสคริปต์ตัวใหม่และอัปเดตคุกกี้ให้เป็นปัจจุบัน
กด “SCAN COOKIE” เพื่อให้ระบบค้นหาสคริปต์ตัวใหม่และอัปเดตคุกกี้ให้เป็นปัจจุบัน

ฟีเจอร์และประโยชน์ของ Cookie Wow เครื่องมือสร้างและติดตั้งคุกกี้แบนเนอร์

ประโยชน์และฟีเจอร์ของ Cookie Wow
 • สแกนและติดตาม Cookie อย่างอัตโนมัติ 
 • ติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน เพียงนำโค้ดไม่กี่บรรทัดไปติดไว้ในหน้าเว็บไซต์
 • ปรับแต่งแบนเนอร์ได้ (Customize) ปรับสี ข้อความ ตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ
 • Mobile Responsive รองรับทุกเครื่องมือ แสดงผลสวยงามทุกอุปกรณ์ 
 • บันทึกการให้ความยินยอมทุกครั้ง ถูกต้องตามกฎหมาย
 • สามารถยกเลิกการใช้บริการได้ทุกเมื่อ ไม่มีสัญญาผูกมัด 
 • หนึ่งบัญชีบริหารได้หลายโดเมนเว็บไซต์ คุ้มค่า
 • มีเทมเพลตข้อความ Cookie consent ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ระบบสามารถจัดหมวดหมู่ของคุกกี้จากผู้ให้บริการดัง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น Google Analytics, Facebook Pixel 

สามารถสร้าง Privacy Policy ได้ง่ายๆ ด้วย PDPA Pro ซึ่งจะอัปเดตนโยบายให้ถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันอยู่เสมอ ไม่ต้องแก้ไขเอง


สร้าง Policy ด้วย PDPA Pro

สำหรับเว็บไซต์ไหนที่ยังไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy Policy ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แนะนำว่า คุณสามารถใช้ PDPA Pro: Policy Generator ในการสร้างนโยบายที่ถูกต้องสำหรับเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายๆ เพียง

 1. สร้างบัญชีที่ https://pdpa.pro/ 
 2. เลือกประเภท Policy ที่ต้องการสร้าง (หากไม่รู้ มีแบบทดสอบให้ทำ)
 3. กรอกข้อมูลเว็บไซต์และองค์กร

เพียงเท่านี้ เราก็จะมีบัญชีสำหรับจัดการนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy Policy ของเราแล้ว ซึ่งเราก็เพียงนำลิงก์นโนบายไปแทรกไว้ในเว็บไซต์และคุกกี้แบนเนอร์ของเรา

ข้อดีของ PDPA Pro ที่ช่วยให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องกฎหมายอีกต่อไป

 • มั่นใจ ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA
 • มีเทมเพลต Policy ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • PDPA Pro จะอัปเดตนโยบายให้สอดคล้องกับกฎหมายอย่างเป็นปัจจุบันเสมอ สบายใจ ไม่ต้องอัปเดตเอง
สร้าง Policy

ราคาและแพ็กเกจของ Cookie Wow

ราคาและแพ็กเกจของ Cookie Wow

เราสามารถเริ่มต้นสร้าง Cookie Consent Banner ได้ฟรี!*

 • Free Package – เหมาะสำหรับทุกเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่เกิน 30,000 User ต่อเดือน
 • Paid Package – ราคาจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่อเดือน และสำหรับ Paid Package จะสามารถปรับแต่งคุกกี้แบนเนอร์ให้สวยงามได้ตามใจชอบ

*ราคาแพ็กเกจจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่อเดือน ถ้ามีไม่เกิน 30,000 user เริ่มต้นฟรี, ไม่เกิน 100,000 User ราคา 259 บาท/เดือน, ไม่เกิน 500,000 User ราคา 1,249 บาท/เดือน, มากกว่า 500,000 User หรือไม่จำกัด ราคา 2,990 บาท/เดือน

ตาคุณแล้ว

หากเว็บไซต์ของคุณยังไม่ได้ทำ Cookie Consent อย่างถูกต้องหรือไม่แน่ใจว่าแบนเนอร์ที่ใช้อยู่ สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA ที่จะบังคับใช้จริงในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 นี้ 

เริ่มต้นสร้างคุกกี้แบนเนอร์ใช้จริงบนเว็บไซต์ ด้วย Cookie Wow เพียงคลิกที่ปุ่มด้านนี้ค่ะ

เริ่มสร้าง Cookie Banner ฟรี

[Sponsorship Disclosure] บทความนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก nDataThoth แต่เนื้อหาและความคิดเห็นเป็นความรับผิดชอบของ Content Shifu ทั้งสิ้น