วิดีโอรับชม Facebook Live ย้อนหลัง

หัวข้อ: Email Marketing

คุยกับ Carlo Ranieri อาชีพ Email Marketing Specialist

เครื่องมือที่ Carlo และเราแนะนำ

1. MailChimp

2. Mailerlite

Shifu แนะนำ
ผมได้เขียนบทความพื้นฐานเรื่อง Email Marketing แบบเจาะลึกไว้ด้วยเหมือนกัน สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ “Email Marketing 101: ช่องทางดีๆ ที่มักถูกมองข้าม