ปัจจุบันคอร์สเรียน Facebook สำหรับทำการตลาดออนไลน์ กำลังเป็นที่นิยมและเปิดสอนอย่างแพร่หลาย เพราะ Facebook เป็นอีกหนึ่งโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้งานในประเทศไทยเป็นอันดับต้น ๆ ไม่เพียงเป็นช่องทางการสื่อสารแต่ยังเปิดพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งคอมมูนิตี้รวมตัวผู้ที่มีความสนใจเหมือนกัน แสดงข้อคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และโฆษณาสินค้าและบริการของตัวเอง

เจ้าของธุรกิจหลายอุตสาหกรรมจึงสนใจทำการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางนี้ นี่เองที่ทำให้มีคอร์สเรียน Facebook Ads และคอร์สเรียน Facebook Marketing เกิดขึ้นมาอย่างมากมาย แต่ใช่ว่าทุกคอร์สจะสอนให้เราเข้าใจและนำไปใช้งานได้จริง Content Shifu ได้รวบรวมวิธีการเลือกคอร์สเรียน Facebook เพื่อช่วยให้คุณเลือกคอร์สเรียนตรงตามความต้องการและนำไปใช้ได้จริง

ทำไมต้องเรียน Facebook Marketing / Facebook Ads

การตลาดเป็นมากกว่าแค่ยิง Ads

การทำ Facebook Marketing ไม่ใช่แค่ทำแบนเนอร์โฆษณาขายของให้คนเห็น แต่เริ่มต้นตั้งแต่วางแผน สร้างสรรค์คอนเทนต์ วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนติดตามผล เพื่อนำไปปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ผู้ที่สนใจทำการตลาดบน Facebook จึงต้องรู้ขั้นตอนและกระบวนการทำงาน เข้าใจโครงสร้างการทำงานของ Algorithm พลิกแพลงการสร้างและนำเสนอคอนเทนต์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสามารถ Monitor และ Tracking ข้อมูลได้

แน่นอนว่าการมีทีมงานที่คอยดูแลกระบวนการทำงานทั้งหมดให้โดยเฉพาะ ย่อมทำให้ได้รับผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง แต่หากคุณเรียน Facebook ด้วยตัวเอง ก็จะเข้าใจภาพรวม และสามารถวางแผนกลยุทธ์สำหรับทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เหมาะกับเป้าหมายทางธุรกิจทุกรูปแบบ

Conversion Stage - เรียน facebook marketing

ไม่ว่าคุณทำการตลาดบน Facebook เพื่อให้อยากให้คนรู้จักแบรนด์ ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ เก็บฐานข้อมูล Lead หรือสร้างยอดขายจากช่องทางนี้ การเรียน Facebook คือประตูเริ่มต้นที่ทำให้คุณกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ อันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมตามต้องการ ครอบคลุมตั้งแต่ขั้น Awareness ไปจนถึง Conversion อีกทั้งยังช่วยให้เห็นแนวทางการวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจแต่ละประเภท

เรียนโฆษณา Facebook Ads หรือเรียน Facebook Marketing เลือกคอร์สอย่างไรดี

หลายคนคงเคยเห็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับ Facebook Marketing ที่มีมากมาย และเกิดสงสัยว่าแต่ละคอร์สนั้นแตกต่างกันอย่างไร ที่สำคัญ หากต้องการเรียน Facebook ควรเลือกคอร์สแบบไหนดี ลองมาดูเทคนิคเลือกคอร์สเรียน Facebook ที่ตอบโจทย์เรื่องทำการตลาดออนไลน์และตรงจุดประสงค์ของคุณกันค่ะ

เลือกคอร์สเรียน Facebook

พิจารณา Objective และ Course Outline

หัวใจสำคัญด่านแรกของการเลือกคอร์สเรียน คือดูว่าคอร์สนั้นสอนอะไรเพื่อจะได้ทราบว่าเนื้อหาเหล่านั้นตอบโจทย์สิ่งที่คุณสละเงินและเวลาลงเรียนไปหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว เนื้อหาการเรียนการสอนของคอร์ส Facebook มักเน้นภาพรวมทั่วไปมากกว่าจะลงลึกรายละเอียด โดยเนื้อหาเหล่านั้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถสืบค้นได้ตามเว็บไซต์ทั่วไป

เมื่อคุณเริ่มมองหาคอร์สลงเรียน นั่นหมายความว่าต้องการเสริมทักษะที่มีอยู่แล้วให้ชำนาญขึ้น การเลือกคอร์สเรียน Facebook สำหรับทำการตลาดออนไลน์ เป็นการเรียนเพื่อนำไปลงมือทำคุณจึงต้องพิจารณาว่าคอร์สนั้นเจาะลึกประเด็นใดบ้าง และมีเทคนิคเสริมอะไรที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

อย่างคอร์ส Facebook Marketing & Facebook Ads ที่ Content Shifu จัดขึ้นนั้น ครอบคลุมเนื้อหาทำการตลาดบน Facebook ตั้งแต่พื้นฐาน เจาะลึกโครงสร้างการทำ Facebook Ads รวมทั้งกลยุทธ์สำคัญในการทำการตลาดบน Facebook อย่าง Retargeting การผลิตคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง Tracking สำหรับวัดผลและวิเคราะห์ข้อมูล Analytics ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจและลงมือทำตามได้ครบวงจรทำการตลาดบน Facebook ได้จริง 

ศึกษารายละเอียดสถาบัน

ความน่าเชื่อถือของสถาบันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรพิจารณาร่วมด้วย คุณต้องศึกษารายละเอียดสถาบันที่คุณสนใจลงคอร์สเรียน โดยเริ่มจากหาข้อมูลทั่วไปที่สืบค้นได้จากเว็บไซต์ พอให้รู้ประวัติความเป็นมาพอสังเขปรวมทั้งผลงานที่ผ่านมา ควรดูว่าสถาบันนั้น ๆ มีประสบการณ์จัดสอนคอร์สใดมาบ้าง หรือเคยได้รับเชิญให้จัดอบรมที่องค์กรหรือหน่วยงานใดมาก่อน เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยการันตีความรู้ความเชี่ยวชาญของสถาบันนั้น ๆ

นอกจากนี้ อาจหาอ่านรีวิวจากผู้ที่เคยลงเรียนจริงตามเว็บไซต์หรือกระทู้อื่น ๆ เพื่อดูว่าบรรยากาศ วิธีการสอน และเนื้อหาของคอร์ส เป็นอย่างไร ตรงกับที่คุณมองหาอยู่หรือไม่ หากทางเว็บไซต์ของสถาบันนั้นมี Testimonial ของผู้ร่วมเรียนคอร์สเก่า ๆ ก็จะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันได้อีกระดับหนึ่ง

Content Shifu เอง ก็มีผลงานด้าน Academy หลากหลาย ทั้งจัดคอร์สเรียนออนไลน์ คอร์สสอนสด In-house Training เกี่ยวกับ Digital Marketing ด้านต่าง ๆ ครอบคลุมการวางแผนและทำการตลาดออนไลน์ครบถ้วน รวมทั้งมีโอกาสได้รับเชิญไปพูดเกี่ยวกับประเด็นทำการตลาดออนไลน์อยู่บ่อย ๆ โดยคอร์ส Facebook Marketing for Conversion ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราตั้งใจปลุกปั้นขึ้นมา ทั้งออกแบบหลักสูตรและวางแผนเนื้อหาการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ และนำไปใช้ได้จริงแบบ Practical

ดูข้อมูลผู้สอน

แน่นอนว่าวิทยากรหรือผู้สอนในคอร์สเรียนต่าง ๆ ย่อมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ หรืออย่างน้อยก็เคยชิมลางสายงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนเองสอนอยู่แล้ว หากคุณอยากรู้ว่าวิทยากรประจำคอร์สเรียน Facebook ที่คุณสนใจนั้น จะสอนให้คุณชำนาญขึ้นได้หรือไม่ ลองพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ดูค่ะ

ประวัติการสอน/การอบรมที่ผ่านมา ผู้สอนเคยสอนหรือได้รับเชิญให้ไปอบรมหัวข้อเรื่องใดมาบ้างและได้ไปบรรยายการสอนที่สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชนที่ใดบ้าง

ผลงานและประสบการณ์การสอนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาผู้สอนตลอดจนตัดสินใจเลือกคอร์สเรียน Facebook เพราะการทำ Facebook Marketing ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางการตลาด ความเข้าใจ Algorithm เฉพาะทางของสื่อชนิดนี้ การรู้จักประยุกต์ใช้และพลิกแพลงเทคนิคทำการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส ที่สำคัญ ผู้สอนต้องรู้จักวิธีถ่ายทอดเนื้อหาเหล่านั้นออกมาให้ผู้คนเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง

ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันหรือประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น รับผิดชอบเกี่ยวกับอะไรบ้าง องค์กรที่ทำงานหรือลูกค้าที่เคยร่วมงานประกอบธุรกิจแบบไหน เพื่อที่จะได้ดูว่าผู้สอนเชี่ยวชาญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเคสธุรกิจหรือแวดวงอุตสาหกรรมที่คุณทำอยู่มากน้อยแค่ไหน

ประสบการณ์การศึกษา หลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ผู้สอนสำเร็จการศึกษามานั้น ถือเป็นใบเบิกทางขั้นแรกที่ช่วยให้เราตัดสินใจและมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้จากการเรียนกับวิทยากรคนนั้นอย่างถูกต้องและเต็มที่

คอร์สเรียน Facebook ที่เราจัดขึ้นครั้งนี้ ได้ร่วมกับคุณศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร หรือคุณป้อง วิทยากรมากความสามารถที่เชี่ยวชาญด้านทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ เป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตร Digital Marketing ของ Thammasat Business School รวมทั้งเคยอบรมและให้คำปรึกษากับองค์กรมหาชน และ SMEs ครอบคลุมธุรกิจประเภท Financial Insurance IT Real Estate และ Health-beauty หากคุณต้องการเสริมทักษะทำการตลาดบน Facebook จึงมั่นใจได้เลยว่าคอร์สเรียน Facebook Marketing และคอร์สสอนยิงแอด Facebook จะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอน

Shifu แนะนำ
นอกจากนี้ คุณสามารถเข้าไปติดตามผลงานด้านการเขียนของคุณป้อง ว่าด้วยการวางกลยุทธ์ทำ Facebook Marketing เพิ่มเติม ได้ที่นี่เลยค่ะ

ใช้ข้อมูลอื่นประกอบ

เมื่อลงคอร์สเรียน Facebook แน่นอนว่าคุณย่อมคาดหวังจะได้รับความรู้กลับไป แต่เพราะคุณต้องลงทุนและสละเวลาในการไปนั่งเรียนจริง ๆ ก็ต้องได้รับสิ่งอื่นกลับมาเพิ่มเติมด้วย นอกจากเนื้อหาหลักสูตร ชื่อเสียงสถาบัน และประวัติผู้สอนแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกอย่างเมื่อต้องการเลือกคอร์สเรียน Facebook ก็คือ

วิธีการสอน เน้นสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหรือไม่ มีตัวอย่างประกอบกรณีศึกษามากน้อยแค่ไหน

สิ่งที่จะได้รับหลังเรียนจบ เหมาะสม คุ้มค่า และสามารถนำไปต่อยอดได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารประกอบการเรียน แหล่งลงทะเบียนออนไลน์สำหรับศึกษาเองต่อไป หรือใบประกาศนียบัตร

สำหรับคอร์สสอน Facebook ของเรา ไม่เพียงจัดเต็มเนื้อหาเข้มข้น แต่ยังเพิ่มกรณีศึกษาของธุรกิจที่หลากหลายและ workshop ทุกหัวข้อการเรียน เมื่อจบคอร์สแล้ว คุณจะได้รับ Certification of Completion รับรองซึ่งนำไปต่อยอดในสาขาอาชีพได้ 

 

New call-to-action 

สรุป

Facebook นับเป็นช่องทางทำการตลาดออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งที่นักการตลาดต่างให้ความสนใจ ปัจจุบันคอร์สเรียน Facebook Marketing จึงเกิดขึ้นมากมาย การเลือกคอร์สเรียน Facebook ที่นำมาประยุกต์ใช้ได้จริง ต้องดูปัจจัยหลายอย่าง ตั้งแต่เนื้อหาหลักสูตร ความน่าเชื่อของสถาบันที่จัดสอน ข้อมูลของผู้สอน รวมทั้งสิ่งที่จะได้รับและบริการหลังเรียนจบคอร์ส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากการลงเรียนคอร์สนั้น และนำไปต่อยอดกับงานของตัวเองได้

ตาคุณแล้ว

Content Shifu คลังความรู้ออนไลน์มุ่งนำเสนอความรู้ด้าน Digital Marketing หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจและอยากลองเริ่มต้นทำการตลาดบน Facebook สามารถติดตามและอัปเดตความใหม่ ๆ จากเราได้เสมอค่ะ ฝากคอร์สของเราไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะคะ ลองดูคอร์สสาย Facebook ที่คุณสนใจ อ่าน Course Outline ดู ว่าคอร์สของเราจะเหมาะกับคุณไหม 🙂

 

แนะนำคอร์สสอนยิงแอด Facebook