ในอดีต เวลาที่แบรนด์จะทำการตลาด สิ่งที่แบรนด์ต้องทำก็คือการเน้นการยิงสารไปหาคนจำนวนมากๆ โดยที่สารเหล่านั้นมีข้อความที่เหมือนๆ กัน ซึ่งสาเหตุที่แบรนด์ต้องทำแบบนั้นเป็นเพราะข้อจำกัดทางเทคโนโลยี นอกจากนั้นแล้วการทำแบบนั้นมันได้ผลเพราะผู้บริโภคไม่ได้มีทางเลือกมากนัก จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่แบรนด์จะต้องเปลี่ยน

วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป พฤติกรรมคนและเทคโนโลยีก็เปลี่ยนตาม

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เติบโตก้าวกระโดดไปมากพร้อมๆ กับพฤติกรรมของคนที่มีความหลากหลายในการเสพสื่อเพราะคนมีทางเลือกมากมาย การที่แบรนด์พยายามที่จะส่งสาร (หรือยัดเยียด) สิ่งที่แบรนด์อยากจะสื่อไปให้คนด้วยข้อความแบบเดียวกันอาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะคนต้องการที่จะได้รับสารในเวลาที่ใช่และในขณะเดียวกันสารที่สื่อออกมาต้องมีความ Personalize มาให้เหมาะกับคนคนนั้นด้วย

พฤติกรรมคนเปลี่ยนแล้ว คุณเองก็ต้องเปลี่ยนเช่นกัน

ในวันนี้ผมก็เลยอยากจะขอมาแนะนำเทคโนโลยีที่เรียกว่า Marketing Automation ให้คุณรู้จัก

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่ผมได้อยู่กับมัน ใช้งานมันและทำความเข้าใจมันมาในระดับนึง เพราะฉะนั้นผมจะพยายามอธิบายมันออกมาให้ง่ายที่สุดนะ ?

Shifu แนะนำ
บทความนี้จะเกริ่นถึง Marketing Automation แบบเบื้องต้นเท่านั้น ถ้าอยากได้แบบลึกกว่านี้ ผมเคยเขียน eBook เกี่ยวกับ Marketing Automation ที่ลงรายละเอียดทั้งในแง่คำอธิบายและในแง่ของตัวอย่างเอาไว้ ลองโหลดไปอ่านดูได้ครับ

รู้จักกับ Marketing Automation: การตลาดแบบอัตโนมัติ

Marketing Automation คืออะไร?

Marketing Automation คือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการและส่งมอบคอนเทนต์ไปให้กับคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่และในช่องทางที่ใช่โดยอัตโนมัติ ซึ่งสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีที่ว่านี้จะต้องช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการตลาดและการขายด้วย

ตัวอย่างการทำ Marketing Automation

marketing automation ตัวอย่าง

เมื่อนาย John Doe เข้ามาดูหน้าบริการของคุณเป็นจำนวน 3 ครั้ง แต่ยังไม่ยอมติดต่อคุณเข้ามา เมื่อเขาเข้ามาดูถึงครั้งที่ 3 ปุ๊ป คุณสามารถส่งคอนเทนต์เกี่ยวกับบริการนั้นๆ ไปให้พวกเขาทางอีเมลและโฆษณา รวมไปถึงการแจ้งเตือนพนักงานขายของคุณให้ติดต่อลูกค้าคนนี้กลับไปเพื่อเสนอหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของคุณได้

สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้แบบอัตโนมัติตามที่คุณตั้งค่าไว้

Note: ผมเคยเขียนเรื่องการทำ Lead Scoring ซึ่งเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญในการทำ Marketing Automation ลองเข้าไปอ่านกันดูได้ครับ

ทำไมถึงต้องทำ Marketing Automation

1. ทำความเข้าใจลูกค้า

ก่อนที่คุณจะส่งคอนเทนต์ไปให้กับคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่และในช่องทางที่ใช่ คุณจะต้องเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าของคุณก่อน และการทำความเข้าใจลูกค้านั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีข้อมูล

ซึ่งการเก็บข้อมูลของลูกค้าน้ันคือรากฐานที่สำคัญของ Marketing Automation เพราะซอฟต์แวร์ Marketing Automation ที่ดีจะทำให้คุณสามารถเก็บข้อมูลและทำความเข้าใจลูกค้าของคุณแบบคนต่อคนได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนคนนั้นชอบเข้าไปดูสินค้าอะไร มีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณอย่างไร

เมื่อมีข้อมูล จึงมีความเข้าใจ เมื่อมีความเข้าใจ จึงรู้ว่าควรจะสื่อสารอย่างไร

Shifu แนะนำ
จากรายงานการศึกษาด้าน Customer Experience ผ่าน Survey ทั่วโลกและ Survey ที่เจาะจงภูมิภาค Southeast Asia ของ Adobe ทำให้ทราบว่า ผู้คนพอใจกับระบบ Automation ที่เข้าใจพวกเขาจริงๆ (อ่านเพิ่มเติม)

2. เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง Marketing และ Sales

หนึ่งในหน้าที่หลักของ Marketing Automation คือ “การฟูมฟัก (Nurture)”

ฟูมฟักให้คนที่เข้ามายังช่องทางการตลาดของคุณนั้นพร้อมสำหรับการถูกขาย ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนั้นพร้อมถูกขาย ข้อมูลต่างๆ ถึงค่อยถูกส่งไปให้ฝ่ายขายอีกที

และเมื่อฝ่ายขายทำการติดต่อหรือทำการขายกับลูกค้าแล้ว ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ข้อมูลต่างๆ ที่ฝ่ายขายได้มาจากการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าก็จะถูกส่งมายังฝ่ายการตลาดเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าต่อด้วย

จะไม่มีอีกต่อไปแล้วที่ฝ่ายการตลาดทำหน้าที่ทำการตลาด และฝ่ายขายก็ทำหน้าที่ฝ่ายขาย Marketing Automation จะเป็นสะพานเชื่อมให้สองฝ่ายทำงานร่วมกัน

Shifu แนะนำ
Marketing Automation ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์นั้นไม่ใช่ยาวิเศษที่จะทำให้ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่น ในความเห็นของผมฝ่ายบริหารหรือหัวหน้าฝ่ายการตลาด/การขายนั้นมีความสำคัญมากๆ ที่จะต้องวางแผนให้ทั้ง 2 ฝ่ายทำงานร่วมกัน

Marketing Automation เป็นแค่สะพานเชื่อม ถ้าไม่มีคนช่วยกันจูงข้ามสะพาน การทำงานร่วมกันก็คงไม่เกิด

อ่านเพิ่มเติม: ใครคือ Lead? เรื่องที่ต้องเคลียร์ ระหว่าง Sales กับ Marketing

3. ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งานอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ต้องการ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล Marketing Automation สามารถทำแทนได้ ยกตัวอย่างเช่น งานใส่ข้อมูลซ้ำซ้อน (เช่นการเอาข้อมูลลูกค้าจากอีเวนต์ จากเว็บ จากนู่นนี่นั่น มา Key เข้าระบบ) กิจกรรมทางการตลาดและการขายบางอย่าง (เช่นการส่งอีเมลไปหาคนที่เคยเปิดอีกเมลก่อนหน้า)

สำหรับงานที่ไม่ต้องการ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแล้ว Marketing Automation สามารถทำได้ดีกว่าและสามารถทำแทนคนได้

องค์ประกอบสำคัญของ Marketing Automation

ในความเห็นของผม Marketing Automation ประกอบไปด้วย 1. ซอฟต์แวร์ 2. แผนการ

ซอฟต์แวร์ – ที่จะช่วยทำให้การทำสิ่งต่างๆ แบบอัตโนมัติเป็นไปได้

คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณเก็บข้อมูลลูกค้า รวมถึงการตั้งค่าอัตโนมัติ และการส่งคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ คุณไม่สามารถทำ Marketing Automation ได้โดยที่ไม่มีซอฟต์แวร์

แผนการ – ที่จะช่วยทำให้การทำสิ่งต่างๆ แบบอัตโนมัติเกิดขึ้นได้จริง

คุณจะต้องมีแผนในการส่งคนเข้ามาในเครื่องมือ/ระบบอัตโนมัติของคุณ มันคงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าคุณมีเครื่องมือสื่อสารกับลูกค้าชั้นดีอยู่ในมือ แต่คุณไม่สามารถดึงดูดให้ลูกค้ามาสื่อสารกับคุณได้

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำ Marketing Automation

ซอฟต์แวร์ทางด้านล่างนี้เป็นซอฟต์แวร์ตัวที่ผมเคยใช้/ใช้อยู่และคิดว่ามันค่อนข้างเวิร์ก เริ่มต้นใช้งานง่าย และราคาไม่แพงนะครับ

1. PAM

PAM ซอฟต์แวร์ Marketing Automation สัญชาติไทยที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการรวบรวม จัดกลุ่ม และดูแลข้อมูลลูกค้า พร้อมกับช่วยสร้างแคมเปญทางการตลาดได้ ซึ่งผมบอกเลยว่าเหมาะกับธุรกิจที่กำลังเติบโตไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ 

มาดูกันครับว่า PAM มีฟีเจอร์อะไรบ้างที่ทำให้ผมประทับใจ

  • Customer Data Platform (CDP) ที่เป็นไปตาม PDPA ทำให้ธุรกิจสามารถดูแลรักษาและใช้ข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ผิดพระราชบัญญัติ
  • Segmentation & Push Messages Campaign ช่วยทำ Segmentation ของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแคมเปญให้จัดส่งข้อความผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยทั้งหมดนี้สามารถตั้งให้เป็นระบบอัตโนมัติได้
  • Campaign Journey Builder ช่วยทำให้แคมเปญสอดคล้องกับ Customer Journey ออกแบบปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระทำให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน

แถม PAM ไม่ได้เป็นเพียง CDP แต่ยังเป็น E-Commerce Platform และ Coupon Portal Platform ที่ช่วยจัดการหน้าและหลังร้าน พร้อมด้วยการสร้างแคมเปญส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

ผมขอแนะนำเลยว่าถ้าใครสนใจใช้ PAM เข้าไปดูรายละเอียดและทดลองใช้งานได้ฟรี 30 วัน ได้ที่นี่เลยครับ

https://pams.ai/

2. ActiveCampaign

email marketing automation

ActiveCampaign เป็นซอฟต์แวร์ตัวที่ผมรักมากที่สุดตัวนึงครับ เพราะราคาเริ่มต้นไม่แรง ฟีเจอร์เยอะ และตอบโจทย์ในการทำ Marketing Automation ได้หลากหลาย และอีกอย่างที่ผมว่าดีมากๆ เลยก็คือ ActiveCampaign มีระบบ CRM ในตัวของมันเองด้วยครับ (ฟีเจอร์อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับคนที่ทำ CRM อย่างจริงจัง แต่ถ้าบริษัทของคุณเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ผมว่า CRM ของมันดีเกินพอครับ)

ข้อด้อยของ ActiveCampaign คือมี Learning Curve ค่อนข้างสูง และถ้าใช้ไปเรื่อยๆ ราคาก็จะแรงเอาการอยู่ครับ

2. MailChimp

mailchimp

ก่อนหน้านี้ MailChimp วางตำแหน่งตัวเองเป็น Email Marketing Software แต่ในช่วง 2-3 ปีมานี้พวกเขาเริ่มมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจาก Email Marketing Software ให้เป็น Marketing Automation Software ครับ ข้อดีของ MailChimp คงจะเป็นระบบที่ใช้งานง่าย มีการเชื่อมต่อกับระบบโฆษณา (Facebook Ads, Instagram Ads และ Google Display Remarketing Ads)

ส่วนข้อด้อยของมันก็คือระบบ Marketing Automation ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ อาจจะไม่ได้รองรับการใช้งานสำหรับคนที่ต้องการทำอะไรที่หลากหลายครับ อีกเรื่องคืออีเมลจาก MailChimp มักจะตกไปอยู่ในช่อง Promotion ของ Gmail ครับซึ่งน่าจะส่งผลต่อ Open Rate / Click Through Rate ค่อนข้างมากครับ

3.HubSpot

HubSpot เหมาะสำหรับ Enterprise หรือธุรกิจที่ต้องการ CRM และระบบ Automation ในขั้นสูง

แน่นอนว่าราคาของเครื่องมือตัวนี้สูงกว่า 2 ตัวข้างบน แต่เมื่อพูดถึงเรื่องฟังก์ชันนั้น ถือว่าครบลูปกว่ามาก เพราะประกอบไปด้วย 4 เครื่องมือหลักหรือที่เขาเรียกว่า “Hub” ที่สำคัญต่อการทำ Marketing Automation มากๆ ได้แก่

  1.  CRM – ที่มีฟังก์ชันจัดเต็มกว่า ActiveCampaign มาก
  2. Marketing – ใช้ส่งอีเมล ทำ Social Post แบบอัตโนมัติได้
  3. Sales – จัดการ Pipeline, ทำ Lead Scoring และจัดการการขายอื่นๆ ฯลฯ
  4. Service – เครื่องมือสนับสนุน Customer Service ช่วยให้ติดต่อกับลูกค้าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

ขอแอบกระซิบว่า HubSpot คือเครื่องมือที่ผมใช้ทำ Inbound Marketing ให้ลูกค้าด้วยครับ …ใครสนใจตามไปอ่านหน้า Tools ดูได้ครับ Content Shifu มีเขียนไว้แล้ว หรือถ้าใครสนใจ Tool ตัวนี้แนะนำให้ทดลองดูฟีเจอร์และฟังก์ชันต่างๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อได้ที่คอร์สนี้ ????

New call-to-action
Shifu แนะนำ
ผมเคยเขียน eBook เกี่ยวกับ Marketing Automation เอาไว้ ซึ่งในนั้นผมลิสต์รายชื่อ Software Marketing Automation ที่เป็นที่นิยมที่สุดในโลกประมาณ 10 ตัว (ในลิสต์นั้นมีทั้ง Software สำหรับ SME และสำหรับ Enterprise) ลองโหลดไปอ่านดูได้ครับ

สรุป

และนี่คือบทความ Marketing Automation 101 นะครับ

สุดท้ายนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้มีอยู่ 2 อย่าง

อย่างแรกคือการทำ Marketing Automation จะไม่เกิดผลเลยถ้าคุณไม่มี Sales Funnel ในขั้น ToFu (Top of the Funnel) และ MoFu (Middle of the Funnel) ก่อนที่คุณจะทำการทำการตลาดแบบอัตโนมัติได้ คุณต้องมีลูกค้าเข้ามายังช่องทางของคุณและคุณสามารถเก็บข้อมูลของ Leads มาให้ได้ก่อน

อย่างสุดท้ายคือคุณไม่ควรจะหวังให้ Marketing Automation ทำการตลาดหรือการขายให้กับคุณโดยอัตโนมัติได้ อย่าไปหวังพึ่งมันเพียงอย่างเดียว ผมแนะนำว่าคุณควรจะมอง Marketing Automation เป็นเครื่องมือที่ช่วยเข้ามาสนับสนุนและช่วยให้คนที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และปฏิสัมพันธ์ให้สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับ

ตาคุณแล้ว

อ่านบทความนี้จบแล้วคุณเข้าใจเรื่อง Marketing Automation มากยิ่งขึ้นรึเปล่า? หรือมีตรงส่วนไหนที่อยากจะเสริมผมบ้าง? มาคุยกันต่อได้ในคอมเมนต์เลยครับ!