ธุรกิจ B2B ทำ Digital Marketing อย่างไรให้ประสบความสำเร็จในปี 2020

ธุรกิจ B2B ทำ Digital Marketing อย่างไรให้ประสบความสำเร็จในปี 2020 สไลด์การบรรยายจากงาน B2B Digital Marketing Talk งาน Meetup ใหญ่ที่ถอดบทเรียนด้าน Digital Marketing จากคนทำจริง ถ่ายทอดโดยวิทยากรจาก Content Shifu และ Magnetolabs พร้อมวิทยากรต่างประเทศจาก HubSpot มาแชร์กรณีศึกษาและให้แนวคิดและแนวทางกับคุณ กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-BOOK

1 2