Technology

RPA คืออะไร? รู้จัก Robotic ช่วยงานที่พัฒนาโดยคนไทยกับความมุ่งมั่นของคุณนาว ภาดารี ที่อยากเปลี่ยนมุมมองให้คนเชื่อถือซอฟต์แวร์ไทย

รู้จัก Robotic Process Automation คืออะไร ช่วยงานอะไร กรณีที่ใช้จริง คำแนะนำหากอยากเปลี่ยนองค์กรให้ Automated และความตั้งใจของ นาว ภาดารี ที่อยากให้คนไทยเชื่อมั่นซอฟต์แวร์ไทย