Technology

7 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ การสร้าง Software (พร้อมปรับความเข้าใจให้ถูก)

บทความนี้เจ้าของบริษัทซอฟต์แวร์อ่านได้ คนใช้งานอ่านดี อ่านจบแล้ว รับรองว่าจะมุมมองเกี่ยวกับการสร้าง/การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้น