Search Marketing

[ไขศัพท์] วิธีอ่านค่า Google Ads Metrics เพื่อวิเคราะห์ผล Google Search Ads แบบเบื้องต้น

วิธีอ่านค่า Metrics ต่างๆ ของ โฆษณา Google Ads ที่มือใหม่ก็เข้าใจได้ง่ายๆ เพียงเริ่มต้นจากการโฟกัสที่จุดประสงค์ในการสร้างแคมเปญโฆษณานั้นๆ อ่านต่อบทความ