Sales

ทิ้งเทคนิคการขายแบบเดิมๆ เริ่มวิธีใหม่ๆ และทำกำไร 1 ล้านใน 24 ชั่วโมง

มาทำ Product Launch Formula กันเถอะ ขายของออนไลน์ สร้างยอดขายบนโลกออนไลน์ที่ใครๆ ก็แข่งขันกัน จะใช้สูตรแบบเดิมไม่ได้ บทความนี้ขอเสนอเปลี่ยนสูตรการโปรโมตจากแนวตั้งเป็นการโปรโมตแบบแนวนอนสูตรใหม่

Email Marketing

Drip Marketing Campaign: กลยุทธ์หยดน้ำหลอมหัวใจ ส่งคอนเทนต์ออกไปให้ถูกคน ถูกเวลา พร้อมตัวอย่างจาก Content Shifu

Drip Campaign เทคนิคการทำให้คอนเทนต์ที่เตรียมไว้แล้ว ให้ส่งไปหาผู้รับในเวลาที่เหมาะสม

[Blog Leaderboard] Jobboard