Strategy & Tactic

วิธีการทำการตลาดแบบสายฟ้าฟาด โดย Chris Yeh ผู้ร่วมแต่งหนังสือ Blitzscaling

ทำอย่างไรที่จะสามารถทำ "การตลาดแบบสายฟ้าฟาด" ได้? เนื้อหาในบทความนี้ ถอดความคิดจากคุณ Chris Yeh ผู้ร่วมแต่งหนังสือ Blitzscaling มาให้แล้ว!

Martech Report 2024 Download
Sales

ทิ้งเทคนิคการขายแบบเดิมๆ เริ่มวิธีใหม่ๆ และทำกำไร 1 ล้านใน 24 ชั่วโมง

มาทำ Product Launch Formula กันเถอะ ขายของออนไลน์ สร้างยอดขายบนโลกออนไลน์ที่ใครๆ ก็แข่งขันกัน จะใช้สูตรแบบเดิมไม่ได้ บทความนี้ขอเสนอเปลี่ยนสูตรการโปรโมตจากแนวตั้งเป็นการโปรโมตแบบแนวนอนสูตรใหม่