Sales

แนะนำไอเดียทำ Testimonials ให้กับแบรนด์ เขียนอย่างไรให้ลูกค้าอยากซื้อ

‘Testimonial’ กับ ‘Review’ ต่างกันอย่างไร? แนะนำวิธีหา Testimonial ให้ได้ประสิทธิภาพ ไกด์แนวทางการเขียนให้น่าอ่าน พร้อมแชร์ไอเดีย 6 รูปแบบที่น่าลองทำ