Content

Micro-Influencer คือใคร? ..ทำไมแบรนด์เสื้อผ้าถึงอยากให้คุณเก่ง สิทธิพงศ์ ช่วยรีวิว (ทั้งๆ ที่อยู่ต่างอุตสาหกรรม)

ทำความรู้จัก Micro-Influencer พร้อมบทสัมภาษณ์พิเศษ คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม ที่มีแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังข้ามสายมาขอให้ช่วยรีวิว