Strategy & Tactic

Inbound PR วิธีโปรโมตแบรนด์วิถี Inbound ที่ยั่งยืน ทำอย่างไรให้คนอยากพูดถึง

วิธีประชาสัมพันธ์แบรนด์วิถี Inbound ช่วยให้สื่อและผู้คนอยากพูดถึงแบรนด์และกระจายข่าวด้วยตัวเอง พร้อม 12 ตัวอย่างที่ทำตามได้

Content

Influencer Marketing คืออะไร เป็นใครได้บ้าง? มาจับมือคนดังสร้างแคมเปญออนไลน์กัน

Influencer Marketing กำลังเป็นที่พูดถึงมากในปัจจุบัน มาทำความเข้าใจการตลาดรูปแบบนี้ให้มากขึ้น รวมถึงกลยุทธ์สำหรับใช้กับธุรกิจออนไลน์ของคุณ

Martech Report 2024 Download