Others

Web3 คืออะไร? แล้วจะส่งผลต่อการทำ Marketing ยังไง? บทความนี้มีคำตอบ!

ทำความรู้จัก Web3 คืออะไร? จะส่งผลต่อการทำการตลาดในโลกอนาคตอย่างไร? และนักการตลาดอย่างเราๆ ต้องเตรียมตัวอย่างไร? หาคำตอบได้ในบทความนี้