Sendgrid

โปรแกรมสร้าง Email Notification ส่งหาลูกค้าแบบอัตโนมัติ พร้อม Statistic เชิงลึก

MailChimp

แพลตฟอร์มทำ Marketing แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ SME

New call-to-action

MailerLite

ออกแบบอีเมลสวยๆ ดูโปร กับ Template หลายรูปแบบ ทำ Email Automation พร้อมฟีเจอร์จำเป็น ที่ใช้งานง่ายมาก

ActiveCampaign

เครื่องมือการตลาดที่ผสมผสาน Email Marketing, Automation และ CRM เข้าไว้ด้วยกัน เหมาะกับ SMEs และธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง

HubSpot

เครื่องมือการตลาดที่ผสมผสาน Email Marketing, Automation และ CRM เข้าไว้ด้วยกัน เหมาะกับ SMEs และธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง