ตัวอย่างและเทมเพลต: Buyer Persona และ Content Mapping


การทำ Buyer Persona คือพื้นฐานสำคัญในการวางแผนการตลาดรูปแบบต่างๆ เพราะมันคือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณคิด และทำความเข้าใจลูกค้า และต่อยอดไปสู่การวางแผนคอนเทนต์เพื่อตอบสนองความต้องการจริงๆ ของเขา

Powerpoint Template ชิ้นนี้ รวบรวมตัวอย่างการทำ Buyer Persona รวมถึงตัวอย่างการทำ Content Mapping วางแผนคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน ในแต่ละช่วงเวลา นอกจากจะมีตัวอย่างแล้ว ยังมีหน้าเทมเพลตเปล่า ซึ่งคุณสามารถนำไปไฟล์ไปใช้ในงานของคุณเองได้


เราจะส่ง eBook ของคุณไปให้ทางอีเมล

* คุณไม่ชอบอีเมลสแปม พวกเราเองก็ไม่ชอบเหมือนกัน เพราะฉะนั้นทุกอีเมลที่คุณได้จากทั้ง Content Shifu จะมีแต่เรื่องดีๆ 🙂