Beryl 8 Plus บริษัทฯ ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End-To-End Digital Transformation Expert) โดยมุ่งเน้นการบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้าน Digital Strategy การวางแผนพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไปจนถึงการติดตั้งระบบและให้บริการสนับสนุนการใช้งาน บริษัทเป็นพันธมิตรกับเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก เช่น Salesforce, Google Workspace จาก Google, Tableau, Snowflake, MuleSoft เพื่อนำนวัตกรรมที่ดีที่สุดมาทำ Digital Transformation ให้กับลูกค้า

ด้วยกระแสการทำ Digital Transformation ที่มาแรง ทำให้ทุกองค์กรต้องเร่งเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มความสามารถให้กับทุกธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อตอบรับกับความต้องการและไลฟ์ไสตล์ในยุค New Normal ส่งผลให้ Beryl 8 Plus ในฐานะที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation เดินหน้าลงทุนพัฒนานวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี  รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม พร้อมวางแผนร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ โดยวางเป้าหมายเป็นผู้นำขับเคลื่อนการทำ Digital Transformation แห่งอาเซียน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว Beryl 8 Plus จึงเปิดรับบุคลากรร่วมทีมที่มีประสบการณ์และความสนใจในด้าน IT และ Technology เป็นจำนวนมาก เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้ทุกธุรกิจผ่านกระบวนการ Digital Transformation  ดังต่อไปนี้

  • สายงานที่ปรึกษาและพัฒนาระบบด้าน Solutions Delivery (Core Salesforce) เช่น Analyst, Developer, Business Consultant, Technical Consultant, Solution Architect เป็นต้น
  • สายงานที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Data Analytics & AI) เช่น Data Scientist, Data Engineer, Data Analyst และ Analytics Strategist เป็นต้น

ในปัจจุบัน Beryl 8 Plus มีพนักงานกว่า 190 คน และให้บริการลูกค้าองค์กรในทุกระดับตั้งแต่ธุรกิจ SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ครอบคลุมธุรกิจในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มการเงินและการธนาคาร กลุ่มธุรกิจการจัดการการขนส่ง กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังมีทีมวิจัยและพัฒนาระบบ และซอฟต์แวร์ที่หลากหลายของบริษัทเอง 

Beryl 8 Plus ยึดมั่นอยู่เสมอว่าความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา และทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเราคือทีมงานของเราทุกๆคน เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน Technology รวมถึงความเข้าใจในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้าของเรา เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาและอบรมในทุกตำแหน่ง และการมอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านเทคโนโลยีอีกด้วย 

ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีความสนใจและชอบความท้าทายของโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลักดัน Digital Transformation ในอาเซียนไปกับ Beryl 8 Plus ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.beryl8.com/th/careers/working-with-us หรือส่ง CV มาสมัครที่ hr@beryl8.com