พบกันรายงาน Digital Report ที่รวบรวมข้อมูลแบบ Global Overview ตลอดทั้งเดือนมกราคม 2021 โดย We are Social และ Hootsuite ที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับนักการตลาดหรือนักธุรกิจสาย Digital (ซึ่ง We are Social และ Hootsuite ได้ทำการรวบรวมสถิติทาง Digital ทุกปี แถมยังมี Report แยกเป็นประเทศอีกด้วย)

สามารถชม Report เต็มตัวได้ที่นี่ https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-global-overview-report-january-2021-v01 

มีข้อมูล Digital อะไรใน Report บ้าง? 

ข้อมูลที่ปรากฎใน report ฉบับนี้จะเป็นการเสนอโดยภาพรวมเกี่ยวกับการเติบโตและพฤติกรรมของผู้ใช้งานดิจิตัลและอินเทอร์เน็ตแบบระดับโลก โดยข้อมูลภายในตัว Report จะแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ดังนี้

 1. Global Internet Use 
 2. Global Social Media Use 
 3. Facebook 
 4. Instagram 
 5. Youtube 
 6. Facebook Messenger 
 7. LinkedIn 
 8. Snapchat
 9. Twitter
 10. Pinterest
 11. Other Social Platforms เช่น Whatsapp / Wechat / Reddit / Tiktok และ Sina 
 12. Global Mobile Use
 13. Global Ecommerce Use
 14. Digital Marketing

สามารถกดเลื่อนดูข้อมูลที่คิดว่าคุณต้องการหรือเป็นประโยชน์กับคุณได้ตามด้านบน ซึ่งในแต่ละ 14 หัวข้อนี้ จะครอบคลุมในหัวข้อที่คล้ายๆ กัน เช่น จำนวนผู้ใช้งาน จำนวนจากประชากรในแต่ละประเทศ ภูมิภาค พฤติกรรมการใช้งาน และรวมถึงฟีเจอร์ฮิตที่มีจำกัดแค่บางตัวเท่านั้น 

ทำไมเราต้องสนใจข้อมูลตัวนี้?

การที่ We are Social และ Hootsuit รวบรวมข้อมูลทางสถิติของผู้ใช้งาน Digital ทั่วโลกนี้ซึ่ง มีประโยชน์กับคนทำงานสาย Marketing ที่ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ นักการตลาด หรือนักเขียนก็ตาม เพราะว่าการเข้าถึงลูกค้าบนโลกดิจิตัลย่อมเป็นข้อดีของธุรกิจ

การรวบรวมข้อมูลนี้ก็คือการรวบรวมและบันทึกพฤติกรรมของผู้ใช้งาน การเข้าใจและเรียนรู้ที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในแผนการตลาดย่อมเป็นใบเบิกทางที่ดีของปีนี้อย่างแน่นอนค่ะ