จากรายงานของ Facebook Business ภายใต้ชื่อที่ว่า ‘เทรนด์เกิดใหม่: พลังขับเคลื่อนในปัจจุบันที่ส่ง ผลถึงอนาคต’ ได้สรุปข้อมูลที่เก็บจากผู้ใช้งานออนไลน์จำนวน 12,500 คน ภายในระยะเวลา 1 เดือนเมื่อกลางปีที่แล้ว จะออกมาเป็นเทรนด์ 4 ข้อที่ค่อนข้างสำคัญกับทุกคนบนโลกออนไลน์

Facebook Emerging Trends: เทรนด์ผู้บริโภคปี 2021 จาก Facebook

1. แบรนด์ควรหันมาพึ่ง Technology เพื่อความสะดวกของลูกค้า

จากการสำรวจของเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา พบว่าผู้คนต้องการแบ่งเวลาไปใช้กับสิ่งอื่นๆ ที่มีประโยชน์กับตัวพวกเขาเอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลากับคนทีรัก การออกกำลังกาย การเรียนรู้สกิลใหม่ การเดินทางท่องเที่ยว หรือแม้แต่การหยิบยื่นสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคม และนั่นเองส่งผลให้ผู้คนต้องการแบรนด์ที่สามารถช่วยย่นระยะเวลาของพวกเขาได้ หรือสินค้าและบริการที่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะมาก ดังนั้นแบรนด์ที่สามารถเติมเต็มความต้องการนี้ได้ ย่อมมีโอกาสเติบโตเร็วกว่าแบรนด์อื่นๆ อย่างแน่นอน 

เทรนด์นี้ส่งผลกับนักการตลาด (Marketers) โดยการที่สามารถยกระดับแบรนด์หรือสินค้าและบริการผ่านการดึงเทคโนโลยีมาใช้กับลูกค้าเพื่อย่นระยะเวลาและแบ่งเวลาออกไปกับสิ่งอื่นๆ ที่พวกเขาสนใจ อาทิเช่น การใช้ Mobile Banking หรือ QR Code สำหรับลูกค้าในการจ่ายเงิน ฯลฯ

ตัวอย่าง ผลการสำรวจของ Facebook Trends

2. แบรนด์สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่าน Technology

เชื่อไหมว่า ยิ่งแบรนด์สามารถสร้างพื้นที่ที่ลูกค้าสามารถ Connect ได้มากเท่าไหร่ ลูกค้าจะยิ่งต้องการ Engage กับแบรนด์มากยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะกับแบรนด์ที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า เช่น การทำ Live หรือแม้กระทั่งการนำ AR มาใช้ควบคู่ ส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกดีต่อแบรนด์มากขึ้นด้วย

เทรนด์นี้ส่งผลกับนักการตลาด (Marketers) โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ผ่านการนำสื่อและเครื่องมือบน Social Media มาใช้ให้เกิด Engagement ที่ active

ตัวอย่าง ผลการสำรวจของ Facebook Trends

3.  ลูกค้าเริ่มสร้าง Online Community ผ่าน Facebook Group 

คำว่า ชุมนุม แน่นอนว่าต้องมีจำนวนประชากรที่มากมารวมตัวกันและสื่อสารกันภายใต้ภาษาหรือความชอบเดียวกัน และยิ่งในยุคของเทคโนโลยี พื้นที่ชุมชนออนไลน์ก็ยิ่งมีความสำคัญและแน่นอนว่าแบรนด์ที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับพื้นที่ชุนชมเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะได้รับการต้อนรับที่ดี ตัวอย่างเช่น Facebook Group ที่มีผู้ร่วมใช้งานกว่า 800 ล้านคนที่กระจายตัวไปอยู่ในกลุ่มกว่า 35 กลุ่ม 

นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านี้ได้ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านกลุ่ม Social Media เหล่านี้ ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสามารถเข้าถึงแบรนด์ได้ดีมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง ผลการสำรวจของ Facebook Trends

4. การปรับใช้ Technology เพื่อต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการ

เนื่องจากการเข้ามีบทบาทสำคัญของเทคโนโลยี ทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมที่จะริเริ่มอะไรใหม่ๆ โดยเฉพาะการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองและขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการหลายรายที่ดำเนินธุรกิจผ่าน Facebook บอกว่า ข้อดีของการทำธุรกิจบน Social Media Platform คือไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์ของตัวเองและสามารถตอบโต้กับลูกค้าได้ รวมไปถึงการร่วมมือและสนับสนุนกันและกันของผู้ประกอบการเองก็ตาม

ความสำคัญของเทรนด์นี้ที่จะส่งผลต่อนักการตลาดคือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบไหนก็สามารถยืนหยัดและทำให้ธุรกิจต่อยอดได้ในยุคของเทคโนโลยี การปรับตัวของผู้ประกอบการและตัวธุรกิจให้มาอยู่ในรูปแบบออนไลน์ส่งผลดีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการที่ลูกค้าสามารถเจอธุรกิจได้ง่ายหรือมีส่วนร่วมได้มากขึ้น หรือจะเป็นตัวธุรกิจเองที่สามารถศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าและนำไปพัฒนาแผนธุรกิจได้ ฯลฯ

ตัวอย่าง ผลการสำรวจของ Facebook Trends

ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้รวบรวมมาจากรายงานของ Facebook Business โดยที่คุณสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมไปจากทาง เว็บไซต์ และ อ่าน Report ที่นี่ ได้เลย