Inbound Marketing หรือ ศาสตร์การตลาดแบบแรงดึงดูด คือ กระบวนการทำการตลาดที่พลิกแนวคิดจาก Business Centric มาที่ Customer Centric หรือศูนย์กลางอยู่ที่ความสนใจ / ความต้องการของมากขึ้น สวนกับกระแสโฆษณาทะลักล้น ที่โฆษณาเต็มหน้าฟีด และทุกๆ ที่ที่เราเจอ

แนวคิดของ Inbound ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น คนนำมาปรับใช้กับการทำการตลาดมากขึ้น เพื่อวางเส้นทางให้ลูกค้าเข้ามาหาแบรนด์เองด้วยความเต็มใจ 

อย่างไรก็ตาม แม้การทำ Inbound Marketing จะเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น แต่กรณีศึกษาที่เปิดเผยกันอยู่ก็ยังน้อย และในการลงมือใช้จริง ธุรกิจอาจจะยังไม่เห็นภาพว่า ถ้าจะทำ Inbound ต้องทำยังไง?

Content Shifu และ Magnetolabs จึงได้จัดทำ E-book เรื่อง “Inbound Marketing Strategic Planning for High-Involvement Industries” ขึ้น เพื่อแสดงตัวอย่างการวางแผนทำ Inbound Marketing อย่างเห็นภาพ 

Click here to download

แนะนำสำหรับธุรกิจประเภท High-Involvement ลูกค้าต้องใช้เวลาในการตัดสินใจนาน

 • ธุรกิจ B2B ที่ใช้ระยะเวลาในการปิดการขายนาน (Sales Cycle นาน)
 • ธุรกิจที่ลูกค้าต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจสูง เช่น ประกัน การเงิน สุขภาพ การศึกษา สินค้า Luxury ฯลฯ
 • ธุรกิจที่มีความเฉพาะทางสูง เช่น ให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) อุตสาหกรรม (Industrial) การขนส่งโลจิสติกส์ (Logistics)

ตัวอย่างการวางแผน Inbound Marketing จาก Magnetolabs: Inbound Agency ชั้นนำของไทย

E-book เล่มนี้ เป็นตัวอย่างการวางแผนการทำ Inbound Marketing จาก Magnetolabs ซึ่งเป็น Digital Inbound Agency เจ้าแรกๆ ของไทย ซึ่ง Magnetolabs ได้ใช้ศาสตร์ “การดึงดูด” ในการทำการตลาดให้กับบริษัทตั้งแต่วันแรก เรียกได้ว่า “ทำ Inbound แบบครบลูป”

ตั้งแต่ทำเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้ด้าน Inbound Marketing และ Digital Marketing เพื่อมอบคุณค่า สร้างความน่าเชื่อถือ และดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหาและรู้จักกับบริการของเอเจนซีเอง

นอกจากนี้ Magnetolabs ยังมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา วางแผน และดูแลโปรเจกต์การทำ Inbound Marketing ให้กับธุรกิจประเภท High-Involvement หลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น

 • การเงินและธนาคาร
 • ธุรกิจพลังงาน
 • โรงงานและอุตสาหกรรมการผลิต
 • ธุรกิจประกัน
 • หน่วยงานรัฐบาล
 • สถาบันการศึกษา
 • ธุรกิจสินค้าหรูหรา (Luxury)
 • อสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ

จากประสบการณ์และการวางแผนทำ Inbound ให้กับธุรกิจเหล่านี้ Content Shifu จึงได้ร่วมมือกับ Magnetolabs สกัดเอาแผนการตลาดออกมาทำเป็น E-book: Inbound Marketing Strategic Planning เล่มนี้ให้กับธุรกิจที่สนใจอยากทำแผน Inbound Marketing

Inbound Marketing Strategic Planning เล่มนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

“Inbound Marketing Strategic Planning for High-Involvement Industries” เล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บทด้วยกัน ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่คอนเซปต์พื้นฐานของ Inbound Marketing – ตัวอย่างการวางเป้าหมาย – ตัวอย่างการทำแผนที่สอดคล้องกับกระบวนการ Inbound Marketing

Content Indexing:

00 ทำความเข้าใจ Inbound Marketing Concept
01 วิธีการตั้งเป้าหมาย
02 Landscape research ที่ควรเข้าใจก่อนลงมือวางแผน
03 Attract Strategy
04 Engage Strategy
05 Lead Nurturing Strategy
06 Summary ผลลัพธ์จากการทำ Inbound

ตัวอย่าง Inbound Marketing Strategic Planning

เชื่อว่า ตัวอย่างการวางแผนใน E-book เล่มนี้ จะช่วยให้คุณมีแนวทางในการวางแผนการตลาดแบบ Inbound ที่สามารถปรับใช้กับแผนการตลาดของคุณได้ค่ะ

ดาวน์โหลด Inbound Marketing Strategic Plan ที่นี่:

ดาวน์โหลด E-book ที่นี่