กลับมาอีกครั้งกับโครงการที่จะมอบความรู้ และเปิดโอกาสสู่สายงานด้านการตลาด กับโครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 34 “Complete JIGSAW PUZZLES to Unlock Marketing Skills” โครงการที่จะช่วยเทรนนิ่ง อัพสกิล ต่อยอดประสบการณ์ด้านการตลาด

โครงการจากชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT โครงการที่ประกอบไปด้วยตัวเเทนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 39 สถาบัน ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมการการตลาดแห่งประเทศไทย

ซึ่งเป็นโครงการที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริงในสายงานด้านการตลาด ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พบกับคอร์สเรียนสุดเข้มข้นในภาคทฤษฎี จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ที่จะมาถ่ายทอดในสิ่งที่นักการตลาดต้องรู้มากถึง 26 หลักสูตร และในภาคปฏิบัติ ที่ทุกคนจะได้ลงมือทำโจทย์จริงจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ โดยในปีนี้ทางโครงการได้มีการจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ตลอดระยะเวลาโครงการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ Marketing Trainee ครั้งที่ 34 ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจทำงานสายการตลาด โดยไม่จำกัดคณะและสาขาที่เรียน รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 ก็สามารถเข้ามาร่วมโครงการได้

ใครบ้างที่สมัครได้?

 • เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะและสาขา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาใน ปี 2564 (นักศึกษาที่จะจบ 3 ปีครึ่ง จะต้องมีใบรับรองจากทางสถาบัน) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 อายุไม่เกิน 25 ปี
 • มีหน่วยกิตวิชาทางการตลาด ไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต
 • ไม่ได้ทำงานประจำตลอดระยะเวลาการอบรม
 • ไม่เข้าร่วมการอบรมอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน
 • ผ่านการสอบรอบปรนัย และสอบสัมภาษณ์

กำหนดการของโครงการ

 • เปิดรับสมัคร 9 สิงหาคม – 24 สิงหาคม 2564
 • สอบปรนัย 28 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 2564
 • สอบสัมภาษณ์ 4 กันยายน – 5 กันยายน 2564
 • ปฐมนิเทศ 19 กันยายน 2564
 • อบรมภาคทฤษฎี 20 กันยายน – วันที่ 26 ตุลาคม 2564
 • อบรมภาคปฏิบัติ 1 – 26 พฤศจิกายน 2564
 • นำเสนอแผนและปิดโครงการ 30 พฤศจิกายน 2564

สำหรับใครที่สนใจสมัครโครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 34 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 สิงหาคม 2564 เวลา 22.00 น. เท่านั้น สมัครได้เลยที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ประธานโครงการฯ

คุณมีน โทร. 087-458-2211

อีเมล: marketingtrainee34@gmail.com