สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ The Digital Advertising Association of Thailand (DAAT) ร่วมกับ คันทาร์ (ประเทศไทย) สำรวจลงทุนกับโฆษณาดิจิทัลของไทย (Thailand Digital Advertising Spend) ปี 2020 ช่วงครึ่งปีและได้คาดการณ์ตัวเลขสรุปสิ้นปีไว้ด้วย

มีข้อมูลที่น่าสนใจที่อยากนำมาแชร์กับคุณ ดังนี้

เม็ดเงินลงทุน “แทบจะไม่โต” ฉะลอการลงทุนจากเหตุ COVID-19

Total Digital Ad Spending

Total Digital Ad Spending

“เหตุการณ์สำคัญของปี 2020 อย่าง COVID-19 Pandemic ส่งผลให้เม็ดเงินในสื่อโฆษณาดิจิทัล “แทบจะไม่เติบโต” โดยคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นเพียง 0.3% ในสิ้นปีนี้”

จากแผนภูมิแท่งข้างต้น แสดงอัตราการเติบโตของเม็ดเงินที่ลงทุนกับ Digtial Advertising ที่เติบโตเกือบกว่า 2,000 ล้านบาท ในทุกปี แต่ในปี 2020 คาดว่าจะเติบเพียง 0.3% เท่านั้น (ไม่ถึง 100 ล้านบาท) โดยกราฟแท่งสุดท้าย ส่วนสีเขียวแสดงเงินลงทุนในช่วงครึ่งปีแรก ส่วนสีส้มแสดงตัวเลขที่คาดการณ์

“ธนาคาร” ตกอันดับใช้เงินน้อยลง “สินค้าอุปโภคบริโภค” หลุบติดท็อป 5 โฆษณามากขึ้น

 The 5 highest Ad Spenders

 The 5 highest Ad Spenders

“อุตสาหกรรมรถยนต์คงอันดับใช้ใช้เม็ดเงินกับโฆษณาดิจิทัลอันดับหนึ่งตั้งแต่ปี 2018 แต่ใช้เงินลดลงจากปีก่อน 2,000 ล้านบาท ส่วนกลุ่มธนาคารคาดว่าจะลงทุนลดลง 350 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นอันดับติดท็อป 5”

ชารต์แสดงลำดับท็อป 5 ใช้เงินลงทุนกับโฆษณาดิจิทัล (Ad Spending) แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มธนาคารตกอันดับจากท็อป 5 คาดเพราะภาวะโควิด-19 ทำให้การลงทุนในภาพรวมลดลง ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค ทุ่มลงเงินมากขึ้นเพื่อโฆษณา สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็น “สินค้าจำเป็น” และมีความต้องการสูง

Top 10 Spending Growth by Industries

Top 10 Spending Growth by Industries

สรุปแพลตฟอร์มที่มีการลงทุนซื้อโฆษณามากที่สุด 2018 – 2020

3 อันดับแพลตฟอร์มที่มีการใช้ Ad Spending สูงสุด ได้แก่ Facebook, YouTube และ Creative Ad ..โดยโซเชียลมีเดียที่ตามมา ได้แก่ LINE, Twitter และ Instragram ตามลำดับ

ส่วนที่น่าสนใจ คือ Search Ad (+32%) และ Social (+26%) เติบโตขึ้น


จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสถานกาณณ์ สรุปในภาพรวม อัตราเติบโตใช้เงินลงทุนลดลง 

คุณสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มและดาวน์โหลดสไลด์ได้ที่นี่ค่ะ  https://go.millwardbrown.com/thailand-digital-advertising-spend

DAAA\T Midyear 2020 Report