ธุรกิจ B2B ทำ Digital Marketing อย่างไรให้ประสบความสำเร็จในปี 2020

สไลด์การบรรยายจากงาน B2B Digital Marketing Talk งาน Meetup ใหญ่ที่ถอดบทเรียนด้าน Digital Marketing จากคนทำจริง

ถ่ายทอดโดยวิทยากรจาก Content Shifu และ Magnetolabs พร้อมวิทยากรต่างประเทศจาก HubSpot มาแชร์กรณีศึกษาและให้แนวคิดและแนวทางกับคุณ

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-BOOK