Report / Research

Report / Research Description

Customer Experience

How to do Personalization at Scale สำหรับธุรกิจค้าปลีก

องค์กรขนาดใหญ่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ห้ามพลาดกับ Personalization at Scale กลยุทธ์ส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า ใครที่กำลังอยากส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าเพื่อมัดใจและอยู่กับเราไปนานๆ ห้ามพลาดกับ E-book จาก Adobe

Marisa

28/06/2023
Inbound Marketing

Thailand's Inbound Marketing Report

Inbound Marketing Report เล่มแรกของไทย! รายงานการตลาดไทย ข้อมูลจากนักการตลาดกว่า 600 คน ทิศทางการตลาด เป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณที่ใช้ ประสิทธิภาพของ Inbound

Savaris

15/01/2021