marketing automation ebook

Marketing Automation การตลาดแบบอัตโนมัติ

Marketing Automation

✔︎ แนวคิดแบบใหม่ที่ช่วยให้ฝ่ายการตลาดไม่ต้องทำงานเดิมๆ ซ้ำๆ

✔︎ ช่วยให้ฝ่ายขายเข้าหาลูกค้าเมื่อลูกค้าพร้อมที่จะถูกขาย

✔︎ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย

✔︎ แนวคิดที่ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-BOOK