วิดีโอรับชม Facebook Live ย้อนหลัง

หัวข้อ: Productivity Tips เครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุยกับ โบ ไกรวณิช จาก bowkraivanich.com

 

สรุปรายชื่อเครื่องมือที่พี่โบ และพวกเราแนะนำ
1. Detox for Facebook (Chrome extension)
2. Rescue Time (Computer program & Browser extension)
3. Trello (Web & Mobile app)
4. Todoist (Web & Mobile app)
5. Befocusedpro (Mobile app)
6. Slack (Web & Computer and Mobile app) แอปแชทเพื่อการทำงาน
7. F.lux (Computer program) ปรับอุณหภูมิแสงหน้าจอ