Sales-Transformation-2022-Webinar

วันที่จัดงาน: วันพฤหัสบดี 20 มกราคม 2565
เวลาจัดงาน: 14.00 – 15.30 น. (ประเทศไทย)

*จำกัด 300 ที่นั่งเท่านั้น

ABOUT THE EVENT

Content Shifu ร่วมกับบริษัท Beryl 8 Plus ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาโซลูชันสำหรับการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ จัดสัมมนาออนไลน์ “Sales Transformation 2022 by Beryl 8 Plus” เซสชันการแชร์ความรู้และประสบการณ์สำหรับวิธีการทรานส์ฟอร์มหรือยกระดับการบริหารการขายของธุรกิจคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

คุณจะได้รับรู้ถึงแนวคิด วิธีการ และเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การทำ Sales Transformation ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการขายและการบริการลูกค้า ทำให้ทีมขายขององค์กรยังคงสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานตลอดจนความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า นำไปสู่ความสำเร็จอันมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร

WHY SALES TRANSFORMATION
MATTERS TO YOUR BUSINESS ?

การระบาดของโรคในปีที่ผ่านๆ มา ได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการซื้อและขายในภาพรวมมาอย่างต่อเนื่อง และองค์กรและผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลกระทบเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวอย่างแน่นอน

ซึ่งผลกระทบครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดที่สุดก็คือช่องว่างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่มีมากขึ้นที่มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป พร้อมกับความคาดหวังต่อธุรกิจและองค์กรที่มีมากขึ้น ส่งผลให้วิธีการเข้าถึงลูกค้าแบบเดิมที่เคยใช้อาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วในปัจจุบัน

โดยสิ่งที่จะมาช่วยลดช่องว่างและทำให้คุณเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นได้นั้นคือการพัฒนาและประสบการณ์การซื้อขายของผู้บริโภค (Customer Journey) และการที่จะทำได้เช่นนั้น ธุรกิจและองค์กรจำเป็นต้องทรานฟอร์มตัวเองทั้งในด้าน กลยุทธ์ แนวคิด วิธีการ และเครื่องมือ ให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

HIGHLIGHTS

Highlight-Sales-Trends

2022 Trends

ต้อนรับต้นปีใหม่ด้วยเทรนด์ด้าน Digital Transformation & Sales ที่น่าติดตามในปี 2022

องค์กรควรวางกลยุทธ์และปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุค Digital?

Techniques & Tools

เนื่องจากบริษัท Beryl 8 Plus เป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยเฉพาะระบบ CRM / Data Analytics และ AI ที่ผ่านการการร่วมงานกับองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้นอกจากที่ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับรู้แนวคิด และทฤษฎีแล้ว ผู้ฟังจะได้รับรู้ถึงเทคนิค และการปรับใช้งานจริง เพื่อให้การลงทุนทางเทคโนโลยีประสบความสำเร็จและคุ้มค่า

highlight- Q-and-a

Q&A Session

ระหว่างสัมมนา เรามีทีมงานที่จะคอยช่วยตอบคำถามของคุณ และในช่วงท้ายของสัมมนาเราจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถพูดคุยและถามคำถามที่สงสัยกับวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาโซลูชันสำหรับการทรานส์ฟอร์มธุรกิจได้

SpeakersVasin Srisukri

Chief Solution Sales Officer, Beryl 8 Plus

คุณวศินมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการขายให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมมากว่า 17 ปีNattida Kateratorn

Senior Business Development Consultant, Beryl 8 Plus

คุณนาถธิดามีประสบการณ์ในการทำ Solution ด้าน CRM โดยเฉพาะด้านงานขายให้กับธุรกิจประเภท B2B ในหลายหลายอุตสาหกรรม

Agenda


20 January 2022

14:00 – 14:10

Welcoming Session

14:10 – 14:25

Digital & Sales Transformation Trends

พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้เปลี่ยนไปจากเดิมและมีความซับซ้อนในปีที่ผ่านมา สิ่งนี้จะทำให้ในปี 2022 เกิดเทรนด์อะไรบ้างที่องค์กรและธุรกิจควรจับตามอง?

14:25 – 14:50

How to Start Sales Transformation

หากต้องการจะทรานส์ฟอร์มหรือยกระดับการบริหารการขายของธุรกิจคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ควรเริ่มต้นอย่างไร​?

14:50 – 15:10

Getting to Know Salesforce Platform

ทำความรู้จักและเข้าใจถึงระบบการทำงานของระบบ CRM ชื่อดังอย่าง Salesforce พร้อมเจาะลึกระบบ Sales Cloud ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการขายและการบริการลูกค้าของคุณให้ดียิ่งขึ้น

15:10 – 15:30

Q&A

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Sales Transformation 2022 by Beryl 8 Plus

About Us

Content Shifu เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้ชั้นนำในสายงาน Digital Marketing ทั้งในรูปแบบคอร์สเรียนออนไลน์ คอร์สเรียนแบบ Workshop และการจัดอบรมในองค์กร ทีมของเราเป็นนักคิดและนักปฏิบัติ รวมถึงเป็นสถาบันแรกๆ ในไทยที่สอนหลักสูตรด้าน Inbound Marketing ที่เล็งเห็นถึงความสำเร็จของลูกค้า จะนำมาซึ่งความสำเร็จของธุรกิจ

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com