Looker Studio (Google Data Studio)

Looker Studio (Google Data Studio)

เครื่องมือฟรีจาก Google ดึงข้อมูลและสร้าง Dashboard ดูข้อมูลได้ในที่เดียว

Looker Studio (Google Data Studio) คืออะไร


Looker Studio (Google Data Studio) คือ เครื่องมือฟรีจาก Google สำหรับใช้ดึงข้อมูลต่างๆ เพื่อมาสร้าง Dashboard ดูข้อมูลได้ในที่เดียว ทั้งข้อมูลเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม หรือจากเครื่องมือต่างๆ ช่วยให้เราดูข้อมูลได้ง่าย เห็นภาพรวม

โดย Data Source ที่ Data Studio สามารถดึงมาไว้ได้ ก็มีตั้งแต่แพลตฟอร์มและเครื่องของ Google เอง เช่น Google Ads, YouTube, Google Analytics, Google Search Console เป็นต้น รวมทั้ง ข้อมูลจากแพลตฟอร์มหรือเครื่องมืออื่นๆ อย่าง Facebook, Twitter หรือระบบ CRM แอก็สามารถดึงได้ ผ่าน Data Connector ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับ Google

Looker Studio (Google Data Studio) สามารถเริ่มใช้งานได้ฟรีและง่ายมากๆ เพียงแค่มี Gmail หรือ Google Account ก็สามารถสมัครใช้งานได้เลย

Feature Overview


 • Data Connectors
 • Data Visualization
 • Usability
 • Data Transformation
 • Sharing and Collaboration

Looker Studio (Google Data Studio) ดีไหม? เหมาะกับใคร?


Looker Studio (Google Data Studio) คือ เครื่องมือที่ช่วยดึงข้อมูลและแสดง Dashboard ข้อมูลในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน พร้อม Visualize ข้อมูลออกมาเพื่อง่านต่อการทำความเข้าใจ ทั้งเปรียบเทียบ แบ่งกลุ่มข้อมูล (Segmentation) เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังสามารถแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานหรือส่งลิงก์ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงหน้า Dashboard ได้ด้วย ที่สำคัญคือใช้ฟรี!

Looker Studio (Google Data Studio) เหมาะสำหรับ

 • แนะนำสำหรับทุกๆ องค์กรที่ใช้ข้อมูลในการทำธุรกิจ และต้องการ Visualize ข้อมูลออกมาดูง่ายๆ

รวมรูปภาพของ Looker Studio (Google Data Studio)


Looker Studio (Google Data Studio) ราคาเท่าไร?


Starting from:

Free

Pricing model:

Free

Free trial from:

Free


เครื่องมือฟรีจาก Google ดึงข้อมูลและสร้าง Dashboard ดูข้อมูลได้ในที่เดียว

 • Data Connectors
 • Data Visualization
 • Usability
 • Data Transformation
 • Sharing and Collaboration

New call-to-action