เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล อินเตอร์เน็ตถือเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ผู้คนรับข้อมูลและสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย หากอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ทำกิจกรรมและดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น รวมทั้งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเมื่ออินเตอร์เน็ตช้าหรือเกิดความผิดปกติ การเช็คความเร็วเน็ตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนในยุคนี้ควรรู้จักและทำความเข้าใจไว้

เช็คความเร็วเน็ตคืออะไร สำคัญอย่างไร

เช็คความเร็วเน็ต คือ การทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ต (Internet Speed) ซึ่งช่วยให้ทราบประสิทธิภาพในการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลหรือ Material ต่าง ๆ บนพื้นที่ออนไลน์ ที่สำคัญ ยังช่วยให้คุณทราบว่าความเร็วอินเตอร์น็ตที่คุณได้ใช้อยู่นั้น ตรงตามแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตที่คุณเสียเงินจ่ายไปตามจริงหรือไม่

เช็คความเร็วเน็ตทำอย่างไร

การทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตสามารถทำได้ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต โดยวิธีวัดความเร็วเน็ตจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

ปิดเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

ก่อนเช็คความเร็วเน็ตควรปิดหน้าต่างเว็บไซต์ แอปพลิเคชันทั้งหมด โปรแกรมที่ใช้ Stream วิดีโอหรือเพลง รวมทั้งอุปกรณ์อื่นที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

นำคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตที่ต้องการทดสอบความเร็วเน็ตมาเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้ากับโมเด็มโดยตรง

Shifu แนะนำ
ไม่ควรทดสอบความเร็วเน็ตด้วยตัวเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายอย่าง 3G 4G หรือ LTE เพราะการทดสอบความเร็วเน็ตกับเครือข่าย Virtual Private Network (VPN) อาจทำให้เกิดความผิดพลาดหรือปรากฏผลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทดสอบความเร็วเน็ต

เริ่มเช็คความเร็วเน็ตของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโมเด็ม โดยเข้าแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์สำหรับเช็คความเร็วเน็ตที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเราได้รวบรวมมาให้ไว้ในหัวข้อต่อไปแล้วค่ะ

 

เช็คความเร็วเน็ตได้ที่เว็บไหนได้บ้าง

หากคุณไม่รู้ว่าจะเช็คความเร็วเน็ตได้ที่เว็บไซต์ไหนบ้าง ลองมาทดสอบความแรงอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์เหล่านี้เลยค่ะ รับรองว่าเข้าได้ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต

เว็บไซต์เช็คความเร็วเน็ตต่างประเทศ

เว็บไซต์เช็คความเร็วเน็ตของไทย สามารถเช็คความเร็วเน็ตได้จากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในไทย

  • True
  • TOT
  • 3 Broadband

หรือเช็คความเร็วเน็ตตรงด้านล่างนี้ได้เลย (รอโหลดสักครู่นะคะ)

Provided by Meter.net

 เช็คความเร็วเน็ตมีค่าอะไรบ้าง

 

เช็คความเร็วเน็ต speedtest

ที่มา: speedtest

เมื่อเช็คความเร็วเน็ตแล้ว จะปรากฏค่าต่าง ๆ ขึ้นมาหลายค่า โดยแต่ละค่าแสดงประสิทธิภาพการทำงานของอินเตอร์เน็ตที่เราใช้ ดังนี้

Upload Speed คือ ค่าวัดระดับความเร็วในการส่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการส่งไฟล์ทางอีเมล หรือส่งวิดีโอทางแชท โดยมีหน่วยวัดเป็น Megabits per Second หรือ Mbps

Download Speed คือ ค่าวัดระดับความเร็วในการดึงข้อมูลมาเก็บใน Server ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ข้อมูล ภาพ วิดีโอ หรือแม้แต่การโหลดหน้าเว็บไซต์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จึงถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้รองรับการดาวน์โหลดเร็วกว่าอัปโหลด โดยหน่วยวัดของการดาวน์โหลดเรียกว่า Megabits per Second หรือ Mbps

Shifu แนะนำ
นักทำคอนเทนต์หรือผู้ที่สร้างเว็บไซต์เองก็สามารถ Boost ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซต์ของตัวเองให้เร็วขึ้นได้ โดยไม่ต้องอาศัยความแรงของสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว แต่ใช้เทคนิคในการสร้างหน้าเว็บด้วย 11 วิธีที่ช่วยให้เว็บไซต์โหลดเร็วขึ้นได้เลยค่ะ

Jitter คือ ค่าวัดระดับความล่าช้าในการรับแพ็คเกจข้อมูลที่ส่งมาจากปลายทาง หากมีค่าตัวเลขที่น้อย แสดงว่าประสิทธิภาพในการรับข้อมูลเร็วและมีประสิทธิภาพ

PING คือ ค่าวัดระดับความเร็วที่มีการสื่อสารโต้ตอบกันเมื่อทำกิจกรรมบนพื้นที่ออนไลน์ เช่น ถ้าเรากดส่งข้อความหรือเล่นเกม ข้อความแชทจะถูกส่งไปทันทีหรือไม่ หรือจะเล่นเกมได้โดยไม่ค้างหรือไม่ เป็นต้น หน่วยวัดของ PING เรียกว่ามิลลิเซคกอน (Milliseconds) มีหน่วยย่อ ms

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วเน็ต

อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ

นับเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความเร็วของอินเตอร์เน็ต เพราะอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตแต่ละอย่างล้วนมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตแต่ละแบบล้วนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน

ISP

ก็คือ Internet Service Provider หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต โดยในประเทศไทยนั้นมีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (บริษัทเอกชนที่ให้บริการติดตั้ง Wi-Fi สัญญาณ 3G 4G) และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่ไม่เน้นการแสวงหากำไร (สถานบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยของรัฐ)  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายหนึ่งต้องปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านไฟเบอร์ซึ่งช่วยให้ปล่อยได้เร็ว แต่เพราะผู้ใช้งานท่ี่ได้รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากช่องทางดังกล่าวมีจำนวนมาก ต้องแชร์สัญญาณร่วมกัน ทำให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตค่อนข้างจำกัด และส่งผลกระทบต่อระดับความเร็วเน็ต

สถานที่ตั้ง

Internet Routing

ที่มา: Stevessmarthomeguide

โดยทั่วไปแล้ว การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตระหว่าง Server ของผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วยบริษัทแม่ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณ และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยจำนวนของอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณที่ใช้รับส่งข้อมูลจากบริษัทแม่และอุปกณ์ที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตนั้น ส่งผลต่อระดับความเร็วเน็ตทั้งหมด นอกจากนี้ ระดับความเร็วและประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครือข่ายเอง ก็ส่งผลต่อการเชื่อมต่อความเร็วเน็ต

ช่วงเวลาแต่ละวัน

หากสังเกตจะพบว่าความเร็วเน็ตมักลดลงในช่วงใดช่วงหนึ่งของวันเป็นประจำ นั่นอาจเป็นเพราะช่วงที่มีผู้คนใช้งานอินเตอร์เน็ตมากเป็นพิเศษ ส่งผลให้ดาวน์โหลดหรืออัปโหลดข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันช้าลงตามไปด้วย

สรุป

เพราะผู้คนส่วนใหญ่ล้วนใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นที่ออนไลน์กันมากขึ้น อินเตอร์เน็ตจึงถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเชื่อมต่อโลกของผู้คนให้ใกล้กันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ง่าย การเช็คความเร็วเน็ตจะช่วยให้เรารู้ระดับความเร็วในการรับและส่งข้อมูลไปยังผู้ที่เราติดต่อสื่อสารด้วย โดยปัจจุบันมีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต ซึ่งรองรับทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้

ตาคุณแล้ว

บทความนี้ก็ได้รวบรวมวิธีการและแหล่งเช็คความเร็วเน็ต เพื่อให้ทุกคนได้ลองนำไปใช้และทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน หากคุณมีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากที่เราได้รวบรวมมา ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยค่ะ

อ่านต่อ