Content for Conversion

คอร์สเรียนเต็มวัน ‘Content for Conversion’

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ เวลา 09.00 น. -16.30 น.
ที่ Victor Club Sathorn อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

โดย คุณเปรมภัสส์ ตระกูลโชคเสถียร (จุ๊บ)
ผู้มีประสบการณ์การทำงานในสาย Content Marketing มากกว่า 10 ปี
และเคยได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในสถาบันการศึกษาต่างๆ

**เนื้อหาในคอร์ส**

เรียนรู้การออกแบบ Journey ผ่านการทำคอนเทนต์เพื่อนำพาผู้อ่านไปยังจุดหมายที่เราต้องการในคอร์สนี้ ซึ่งมีเนื้อหาหลักๆ ดังนี้

– Conversion (ทำความรู้จัก Conversion ตั้งแต่เบื้องต้น คืออะไร และทำไมเราต้องให้ความสำคัญ)
– Persona (Persona คืออะไร ควรมีข้อมูลอะไรบ้าง วิธีหาข้อมูล Persona บนโลกดิจิทัล)
– Touchpoint (คาแรคเตอร์ของแต่ละโซเชียลมีเดียเป็นอยางไร จะเลือกใช้ช่องทางไหน ฯลฯ)
– Content (เจาะสาเหตุที่ทำให้คอนเทนต์ไม่ Convert สักที พร้อมวิธีแก้)
– Experience (แนวทางการออกแบบ Customer Journey เพื่อเพิ่มโอกาสสร้าง Conversion)

______________________________________________________

แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้เราสามารถส่งข่าวสารเกี่ยวกับคอร์สนี้ วันจำหน่ายบัตร รวมทั้งบัตรประเภท Early Bird ให้คุณก่อนใครทางอีเมล

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่นี่

  • 22 Feb 2019
  • 09:00 - 16:00
  • Victor Club Sathorn
วันที่เปิดขายปกติ
  • 26 Jan 2019 - 16 Feb 2019
ราคา
  • ฿7,900.00
ราคา Early Bird
  • ฿
>