Work with Us (We’re Hiring!)

เขียนคอนเทนต์ออนไลน์

Content Shifu กำลังมองหาเพื่อนร่วมทีมที่จะเข้ามาช่วยกันสร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน Digital Marketing ชั้นดีในวงการการตลาดไทย

ตำแหน่งที่เราเปิดรับ (Full time) ก็มีด้วยกันหลายตำแหน่ง ได้แก่

 • Project Manager
 • Digital Marketer (Senior/Manager)
 • Digital Content Creator
 • Digital Content Writer
 • Business Development Executive

 

ลองอ่านรายละเอียดงานด้านล่างนี้ ถ้าดูแล้ว ‘ใช่’ คุณ เรามาร่วมงานกันค่ะ

1. Project Manager

Persona Content Shifu สมัครงาน ตำแหน่ง Project Manager

Content Shifu เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน Digital Marketing ชั้นดีให้กับนักการตลาดและผู้ที่สนใจในประเทศไทย และมี Mission คือ การส่งมอบคุณค่าให้ผู้ติดตามและลูกค้าของเราทั้งความรู้ แนวคิด และทักษะไปใช้เพื่อให้ตนเองและบริษัทเติบโตและประสบความสำเร็จมากขึ้น

จากความตั้งใจของเราตั้งแต่วันแรก ในวันนี้เราได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน Digital Marketing ที่มีผู้เข้ามาอ่านคอนเทนต์กว่า 6 ล้านคน มีบริษัทที่ไว้วางใจเรียนคอร์สกับเรามากกว่า 1,000 ธุรกิจ หรือกว่า 5,000 คน (ทั้งคอร์สออนไลน์และ Public & In-house Trainning)

เราต้องการคุณเพื่อเข้ามาดูแลและนำพา Information Product and Services ของเราออกไปสร้าง Impact ให้กับวงการ Digital Marketing ของไทย ทั้งที่เป็น Digital Products และ Non-Digital Products 

Digital Product ของเราในปัจจุบัน 

 • เว็บไซต์ Content Shifu (contentshifu.com) และเว็บไซต์ย่อยในเครือ ได้แก่ ระบบการเรียนออนไลน์ (academy.contentshifu.com) และเครื่องมือคำนวณราคาเว็บไซต์ (calculate.contentshifu.com)
 • คอร์สเรียนออนไลน์

 

Non-Digital Product

 • หลักสูตรคอร์สอบรม
 • งานอีเวนต์
 • หนังสือ


หน้าที่ของ Project Manager คือ ผู้ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการดำเนินงานของโปรดักต์ปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถริเริ่มไอเดียและ Kickoff โปรดักต์ใหม่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทได้

Qualifications

 • ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 4 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในสายงานดิจิทัลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะทางด้าน Project Management เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการทำ Project Management ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ไม่ชอบหยุดนิ่ง รักการเรียนรู้ เรียนรู้เรื่องต่างๆ ได้เร็ว
 • มีความรอบรู้กว้างขวาง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานกับทีมในหลากหลายฟังก์ชันได้ ได้แก่ ทีมเว็บไซต์ (นักออกแบบ, นักพัฒนา), ทีมการตลาด, ทีมผลิตคอนเทนต์, ทีมการเงิน/บัญชี และทีม Operations อื่นๆ เป็นต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน Digital Marketing และ Inbound Marketing ระดับพื้นฐาน-ขั้นกลาง
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านธุรกิจระดับพื้นฐาน
 • มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในผลงาน (Ownership) กระตือรือร้นที่จะบอกต่อผลงาน และกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาเพื่อให้โปรดักต์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 • สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดีทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


Job Description

 • ควบคุม บริหารจัดการโปรดักต์และโปรเจกต์ต่างๆ ของ Content Shifu ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มองหาโอกาสที่จะพัฒนาโปรดักต์และโปรเจกต์ของบริษัทให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังเสียงจากลูกค้า รวมไปถึงเสียงจากคนภายใน
 • สามารถ Initiate และ Kickoff โปรดักส์หรือโปรเจกต์ใหม่ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทได้
 • Report ตรงกับกรรมการบริษัท/ผู้ก่อตั้งอย่างใกล้ชิด


Salary:
Negotiable

[สมัครงานในตำแหน่ง Project Manager]

2. Digital Marketer (Senior/Manager)

Persona Content Shifu สมัครงาน ตำแหน่ง Digital marketer

มากกว่าการเป็น ‘ที่ทำงาน’ Content Shifu คือ ‘สนาม’ ที่คุณจะได้ลองภูมิความรู้และความกระตือรือร้นของคุณในด้าน Digital Marketing 

หากคุณเป็นคนที่สนใจ หลงใหล และอยากกระโจนเข้ามาอยู่ในโลก Digital Marketing อย่างเต็มตัว Content Shifu คือ ที่ที่จะเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาทำงานด้านนี้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ ลงมือทำ และวัดผล รวมไปถึงได้รับโอกาสฝึกถ่ายทอดความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ของ Content Shifu และมีโอกาสได้ใช้งาน Digital Marketing Tools & Stack ที่หลากหลาย

ตัวอย่าง Digital Marketing Stack ในปัจจุบันของเรา

 • Website (WordPress & Custom CMS)
 • Lead Generation Software
 • Email Marketing Software
 • CRM
 • Sales Management & Customer Service Software
 • Integration Tool
 • SEO Tool
 • Web Analytics Tool
 • Content Marketing Tool
 • Collaboration & Project Management Tool


Qualifications

 • มีประสบการณ์ทำงานในสาย Digital Marketing มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
 • มีความชอบใน Inbound Marketing และ Content Marketing
 • คุ้นเคยกับระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์หรือ CMS อย่าง WordPress 
 • สามารถทำงานกับทีมในหลากหลายฟังก์ชันได้ ได้แก่ ทีมเว็บไซต์ ทีมคอนเทนต์
 • จำเป็นต้องมีความเข้าใจและทักษะด้าน SEO, Content Marketing, Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics
 • ไม่ชอบหยุดนิ่ง รักการเรียนรู้ เรียนรู้เรื่องต่างๆ ได้เร็ว
 • มีความคิดสร้างสรรค์​และสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในด้าน Email Marketing, CRM, Marketing Automation หรือการวางแผน Inbound Marketing มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Job Description

 • ทำงานร่วมกับ Product Owner เพื่อกำหนดเป้าหมาย และวางแผน Digital Marketing Strategy ให้กับแบรนด์และโปรดักต์ต่างๆ ของ Content Shifu
 • บริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมด้าน Digital Marketing ต่างๆ ตามที่วางแผนไว้  
 • วัดผลลัพธ์ KPIs และจัดทำ Report ให้กับผู้บริหาร
 • มีส่วนร่วมกับทีมคอนเทนต์และทีม Academy ในการนำเสนอไอเดียเพื่อจัดทำคอร์สเรียนในสาย Digital Marketing


Salary:
Negotiable

[สมัครงานในตำแหน่ง Digital Marketer ระดับ Senior/Manager]

3. Digital Content Creator

Persona Content Shifu สมัครงาน ตำแหน่ง Digital Creator

สิ่งสำคัญที่จะทำให้ Content Shifu เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นดีอย่างไม่รู้จบได้ คือ ‘คอนเทนต์คุณภาพ’ และ ‘รูปแบบการสื่อสาร’ ที่น่าสนใจ มีประโยชน์ เสพง่าย และเข้าถึงผู้คน 

Digital Content Creator คือ คนสำคัญที่จะผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณค่าและสามารถดึงดูดใจผู้คนได้ ดังนั้น Creator ที่ดีจึงต้องสามารถสร้างผลงานที่มีประโยชน์และเข้าใจว่าการสร้างคอนเทนต์ผ่าน Channel ต่างๆ นั้นมีวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น Video, photograph, creative content, social post, social ad เป็นต้น

เราเข้าใจว่า ‘ขุมพลัง’ ในการทำงานของคุณ คือ ‘อิสระในการสร้างสรรค์’ 

คุณจะมีส่วนร่วมในการคิดและวางแผนการทำคอนเทนต์กับทีมคอนเทนต์ Graphic designer นักการตลาด และ Product Owner ถึงเป้าหมายในการทำงาน หลังจากนั้นคุณจะได้อิสระในการริเริ่มไอเดียสร้างสรรค์และประคบประหงมผลงานของคุณให้ออกมาดีที่สุดด้วย “กึ๋น” ของคุณเอง


Qualifications

 • อายุไม่เกิน 28 ปี มีประสบการณ์ในการทำ Online Content อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสร้างงานวิดีโอออกมาได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อ หรือ Motion graphic
 • เข้าใจเรื่องของมุมกล้อง การถ่ายภาพนิ่ง จังหวะของภาพเคลื่อนไหว เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Premier, After Effect, Photoshop, Illustrator และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • สามารถนำเรื่องยากๆ มานำเสนอให้เข้าใจง่าย ดูง่าย อ่านง่าย เหมาะกับการเสพบนโลกออนไลน์
 • สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รักการเรียนรู้และชื่นชอบการค้นคว้าหาข้อมูล (งานที่ดีนั้น ส่วนหนึ่งแล้วมาจากการค้นคว้าหาข้อมูลที่ดี)
 • ถ้ามีบล็อก, เพจส่วนตัว, YouTube Channel ของตัวเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Job Description

 • สร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอ ตั้งแต่ต้นจนจบ
 • สร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น งานเขียนบน Social Media หรือแม้แต่งานออกแบบ content รูปแบบอื่นๆ แล้วแต่ว่างานนั้นเหมาะที่จะทำออกมาในรูปแบบไหน
 • ประสานงานกับทีมวิดิโอ(จากภายนอก) และทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานวิดิโอออกมาได้คุณภาพ
 • เขียนคอนเทนต์บน Social Media (สั้นๆ แต่น่าดึงดูด)
 • ทำงานร่วมกับ Content Writer นักการตลาด และ Graphic Designer
 • มีโอกาสได้ทำงานที่หลากหลาย มีอิสระ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่


Salary:
Negotiable

[สมัครงานในตำแหน่ง Digital Content Creator]

4. Digital Content Writer

Persona Content Shifu สมัครงาน ตำแหน่ง Digital Content Writer

หาก Content Shifu คือ สำนักคอนเทนต์ ตำแหน่งนักเขียนก็เปรียบกับ ‘จอมยุทธ์’ หลักประจำบ้านที่จะคอยสร้างสรรค์ผลงานความรู้ให้กับผู้คน

หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบงานเขียนและสร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์ Content Shifu จะเปิดโอกาสให้คุณ ได้สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับ Digital Marketing ในหลากหลายรูปแบบทั้งบล็อก โซเชียลมีเดีย วิดีโอ Digital ad และ Crative content ฯลฯ

คุณจะได้มีส่วนร่วมในการวางแผนทำคอนเทนต์ ผลิต และเผยแพร่คอนเทนต์ผ่าน Channel ต่างๆ ได้เรียนรู้และใช้งาน Digital Marketing Tools & Stack ที่หลากหลาย เช่น WordPress, SEO tool, Content Calendar Planning และอื่นๆ รวมทั้ง ได้โอกาสในการเรียนรู้ Digital Marketing โดยตรงกับนักการตลาดและผู้ก่อตั้ง เข้าถึง Resource ทั้งหมดของ Content Shifu คอร์สเรียน และอีเวนต์ทั้งของภายในและภายนอก


Qualifications

 • มีประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์บนเว็บไซต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์บน Social Media มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • Portfolio มีคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาให้ความรู้
 • Portfolio มีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับสายใดสายหนึ่ง ได้แก่ ธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยี ดิจิทัล
 • สามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และชื่นชอบการพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้คล่องแคล่ว
 • สามารถฟังและอ่านภาษาอังกฤษได้
 • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขอแค่มีความมุ่งมั่น มีความสามารถและมีใจรักในงาน


Job Description

 • ร่วมวางแผนคอนเทนต์ ผลิตคอนเทนต์ และเผยแพร่ เรียกได้ว่าทำคอนเทนต์แบบครบ Cycle
 • ได้ออกไปงานสัมมนาหรือคอร์สที่เกี่ยวข้องกับสายงาน รวมถึงอีเวนต์ทั้งของภายในและภายนอก
 • ลองทำและศึกษาการทำคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบล็อก โซเชียลมีเดีย อีเมล เว็บไซต์ วิดีโอ ฯลฯ


Salary:
Negotiable

[สมัครงานในตำแหน่ง Digital Content Writer]

5. Business Development Executive

Persona Content Shifu สมัครงาน ตำแหน่ง Business Development Exclusive

งาน Business Development ของ Content Shifu ไม่ใช่การวิ่งขายงานหรือออกไปเจอลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่คือคนที่เรารู้จักและเราได้ฟูมฟักด้วย Inbound Marketing มาแล้ว

จากกระบวนการทำงานของ Inbound Marketing Framework ได้แก่ Attract (ดึงดูด), Engage (ปฏิสัมพันธ์) และ Delight (ผูกใจ) บทบาทของคุณจะอยู่ในกระบวนการที่ 2 และ 3 กล่าวคือ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า บริหารจัดการความต้องการของลูกค้า ปิดการขาย ตลอดจนรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์พวกเขา

บทบาทของคุณจำเป็นจะต้องอาศัยความสามารถในการจัดการ (Oganization skill) ความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอ เสน่ห์ (Charisma) และปฏิภาณในการพัฒนาและขายงานให้กับลูกค้า โดยโปรดักต์ของเราคือ Information products & services ทั้ง Digital Products และ Non-Digital Products 

Digital Product ของเราในปัจจุบัน 

 • เว็บไซต์ Content Shifu (contentshifu.com) และเว็บไซต์ย่อยในเครือ ได้แก่ ระบบการเรียนออนไลน์ (academy.contentshifu.com) และเครื่องมือคำนวณราคาเว็บไซต์ (calculate.contentshifu.com)
 • คอร์สเรียนออนไลน์

Non-Digital Product

 • หลักสูตรคอร์สอบรม
 • งานอีเวนต์
 • หนังสือ


ส่วนลูกค้าของเรา คือ กลุ่มคนที่สนใจความรู้เรื่อง Digital Marketing ทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไป นักการตลาด ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับ SMEs เอเจนซี ไปจนถึง Enterprise

Qualifications

 • อายุ 25 – 30 ปี และมีประสบการณ์ในด้าน Business Development หรือด้านที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 1 –  3 ปี หากเคยทำงานในตำแหน่ง Business Development Executive หรือ Account Executive จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสัญชาติไทย
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี เช่น Word/Excel/Powerpoint หรือ Pages/Numbers/Keynote
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ
 • สามารถบริหารเวลาได้เป็นอย่างดีและมีทักษะในการจัดการ
 • มีความรู้และความสนใจด้าน Digital Marketing ในระดับพื้นฐาน
 • สามารถรับแรงกดดันจากการทำงานได้


Job Description

 • Engage กับคนที่พร้อมเป็นลูกค้าและลูกค้ามุ่งหวังที่สนใจโปรดักต์ของ Content Shifu (Academy & training service) 
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและทำงานร่วมกับทีมในการพัฒนา Business Solutions
 • มีส่วนร่วมในการขายงาน (Pitching) เพื่อให้ได้ลูกค้าหรือโปรเจกต์ใหม่
 • ออกและพัฒนาใบเสนอราคา (Quotation) ทำข้อเสนอ (Proposal) และสัญญา (Contract)
 • รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ส่งมอบงานให้กับทีม บรีฟงาน ให้ทีม


Salary:
Negotiable

[สมัครงานในตำแหน่ง Business Development Executive]

วิธีการสมัครและสวัสดิการ

หากคุณสนใจสามารถสมัครงานได้ที่นี่ และเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไป โดยออฟฟิศของเรา คือ Magnetolabs อยู่ย่านสาทร เดินทางสะดวก ใกล้ BTS สุรศักดิ์ และสวัสดิการที่คุณจะได้รับ ได้แก่

 • ประกันสังคม 
 • ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • รับสิทธิ์เรียนคอร์สเรียนต่างๆ ของ Content Shifu ฟรี
 • ซื้อหนังสือ และเรียนคอร์สเรียน สามารถเบิกบริษัทได้ (งบประมาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน)
 • Company Dinner ทุกเดือน
 • Company Outing
 • โบนัสประจำปี
 • มีการปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี หรือทุกๆ ครึ่งปี สำหรับผู้ที่มีศักยภาพ
 • สถานที่ทำงานเดินทางสะดวก ใกล้ BTS สุรศักดิ์
logo