CX Champion: ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ?

สไลด์การบรรยายจากงาน CX Champion: ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ? งานสัมมนาออนไลน์จาก Content Shifu ร่วมกับ Zendesk ที่แชร์ประสบการณ์การยกระดับและขับเคลื่อนการทำ CX จากบริษัทผู้นำด้าน CX (CX Champion)

โดยข้อมูลที่นำมาแชร์ในไฟล์ Presentation นั้นได้อิงมาจากชุดข้อมูลและรีพอร์ตจากบริษัทชั้นนำด้านประสบการณ์ของผู้บริโภคอย่าง Zendesk ที่จะทำให้คุณรับรู้ถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการส่งมอบ CX ที่ดี และเทรนด์ด้าน CX หลังช่วงวิกฤตที่น่าสนใจ เพื่อที่คุณจะสามารถปรับปรุงการทำ CX ขององค์กร และพัฒนาเพื่อก้าวสู่ผู้นำระดับ Champion ได้

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-BOOK