คู่มือเริ่มต้นสายงานด้าน Digital Marketing

คู่มือเริ่มต้นสายงานด้าน Digital Marketing

รวมทักษะสำคัญ แหล่งเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่เส้นทางสายงาน Digital Marketing

สายงานด้าน Digital Marketing นั้นเป็นหนึ่งในสายงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด นอกจากนี้การมาของวิกฤตอย่าง Covid-19 นั้นก็ส่งผลให้ทักษะและบุคคลากรในสายงานด้าน Digital Marketing นั้นเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นอีกในอนาคต

โดยหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในสายงานนี้ รวมถึงอยากพัฒนาทักษะเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับสายงาน Digital Marketing E-Book เล่มนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่คุณจะเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้สายงานด้าน Digital Marketing และเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานต่อไปในอนาคต

E-book เล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการเริ่มต้นสายงาน Digital Marketing เช่น อาชีพ ทักษะที่ควรมีหากเริ่มต้นสายงาน Digital Marketing และแหล่งความรู้เพื่อเพิ่มทักษะสู่สายงาน Digital Marketing ทั้งในไทยและต่างประเทศ

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-BOOK