ตัวอย่างแผน Inbound Marketing Strategic Planning

In partnership with

Magnetolabs logo

Inbound Marketing Strategic Planning

ตัวอย่างแผนการตลาด Inbound Marketing Strategic Planning สำหรับธุรกิจประเภท High-Involvement ถอดเนื้อหาจากแผนการตลาดจริงของ Magnetolabs บริษัท Inbound Agency เจ้าแรกของไทย

 • เข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานของ Inbound Marketing
 • แนวทางและตัวอย่างการตั้งเป้าหมาย (Goals)
 • ตัวอย่างการทำ Landscape Research
 • ถอด 3 กระบวนการ Attract, Engage, Lead Nurturing Strategy

YOU'LL LEARN:

 • OO Inbound Marketing Concept
 • 01 Goal Setting
 • 02 Landscape research
 • 03 Attract Strategy
 • 04 Engage Strategy
 • 05 Lead Nurturing Strategy
 • 06 Summary

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-BOOK