marketing automation ebook

Marketing Automation การตลาดแบบอัตโนมัติ

Marketing Automation

– แนวคิดแบบใหม่ที่ช่วยให้ฝ่ายการตลาดไม่ต้องทำงานเดิมๆ ซ้ำๆ

– ช่วยให้ฝ่ายขายเข้าหาลูกค้าเมื่อลูกค้าพร้อมที่จะถูกขาย

– เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย

– แนวคิดที่ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวน์โหลด E-Book

You'll Learn:

  • Marketing Automation คืออะไร
  • ทำไมถึงควรใช้ Marketing Automation
  • ฟีเจอร์ของ Marketing Automation มีอะไรบ้าง
  • ในขั้นตอนไหนที่คุณควรใช้ Marketing Automation
  • ซอฟต์แวร์ด้าน Marketing Automation
  • ตัวอย่างการทำ Marketing Automation

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-book

logo