Template เพื่อการสร้างและบันทึก UTM Links อย่างเป็นระบบ

ไฟล์ดาวน์โหลดรูปแบบ Spreadsheet

✔︎ ช่วยสร้าง UTM Links จำนวนมากได้ในไม่กี่คลิก

✔︎ ช่วยบันทึก Records การสร้าง UTM ภายในบริษัท เพื่อให้กลับมาดูย้อนหลังได้

✔︎ แจกฟรีในรูปแบบ Google Sheet และดาวน์โหลดเป็น Excel ได้

ทำไมถึงต้องทำ UTM? อ่านเพิ่มเติม UTM คืออะไร

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด Template