ในยุคนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีผสานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ตลอดจนวิถีการทำงานที่หันมาพึ่งพาเครื่องมืออย่าง Generative AI (GenAI) มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือยอดฮิตอย่าง ChatGPT หรือ Bard ก็ได้รับการยอมรับและถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง ในฐานะเครื่องมือที่นำไปใช้ได้หลายวัตถุประสงค์มาก โดยเฉพาะกับการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและธุรกิจ

โดยวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จัก Generative AI Marketing Strategy Canvas: โมเดลปั้นกลยุทธ์การตลาดด้วย GenAI ที่แรกของไทย ออกแบบมาสำหรับทุกธุรกิจและการนำไปปรับใช้กับ GenAI ทุกประเภท จะเป็นอย่างไร ตามมาดูกัน!

จุดเริ่มต้นของ Generative AI Marketing Strategy Canvas

‘Generative AI Marketing Strategy Canvas' คิดค้นและออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI & Data Science อย่างคุณจิ๊บ – สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล, Founder of BrandBaker ร่วมกับทางทีม Content Shifu

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็น Thinking Structure หรือโมเดลความคิดในการออกแบบคำสั่งกับเครื่องมือ GenAI – Generative AI เพื่อให้วางกลยุทธ์การตลาดที่ซับซ้อน เพียงเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจของตัวเองหรือองค์กร การใช้เครื่องมือ GenAI จะช่วยอุดรอยรั่วของกลยุทธ์ และเสริมความแข็งแรงทางการสร้างสรรค์ที่เราอาจจะคิดไม่ถึง

โดยโมเดลนี้เราแนะนำใช้ควบคู่กับเครื่องมือ GPT-4 เป็นหลัก เนื่องจากมีความละเอียดกว่าเวอร์ชั่นฟรีอย่าง ChatGPT-3 หรือถ้ามีเครื่องมือที่ใช้อยู่แล้ว สามารถเลือกได้ตามสะดวกค่ะ

วางกลยุทธ์ด้วย Generative AI Marketing Strategy Canvas แบบ Step-By-Step

Step 1: Marketing Goals (with KPI)

ตั้งต้นแนวคิดด้วยเป้าหมายทางการตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป้าหมายเหล่านี้จะกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้องค์กรรู้ว่าองค์กรจะมุ่งไปสู่ทิศทางไหน และจะทำให้เรารู้เราจะทำอะไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนี้ โดยมีการตั้ง KPI หรือตัววัดผลลัพธ์ที่ชัดเจนด้วย

Step 2: Brand's Unique Value Proposition

จุดยืนที่แข็งแกร่งและแตกต่างกับคู่แข่งคืออะไร การเข้าใจจุดยืนของตัวเองก็เหมือนมีเสายึดให้รู้ว่าองค์กรจะต้องแสดงออกอย่างไร เพื่อใคร การที่องค์กรเข้าใจในจุดยืน จะทำให้แตกต่างกับคู่แข่งได้ด้วยตัวเอง เมื่อรู้เป้าหมายและจุดแข็งของธุรกิจแล้ว ค่อยไปวิเคราะห์ขีดความสามารถขององค์กรและเครื่องมือที่จะใช้ต่อไป

Section A: Brand Capabilities วิเคราะห์ขีดความสามารถของแบรนด์

Step 3: Customer Data

คัดเลือกข้อมูลลูกค้าที่แบรนด์มีอยู่และตรงกับเป้าหมายทางการตลาดที่ตั้งไว้ เพื่อนำไปใส่ในเครื่องมือ GenAI และให้เครื่องมือ GenAI ทำความรู้จักกลุ่มเป้าหมายในการวางกลยุทธ์

Step 4: Assets & talents

วิเคราะห์ทักษะความรู้และความพร้อมของคนในองค์กรเกี่ยวกับการตลาดและ GenAI ว่าพร้อมจะใช้งานไหม รวมถึงทรัพยากรทางการตลาดที่นำมาเสริมการใช้งาน GenAI เช่น ความคิดสร้างสรรค์ หรือทักษะในการเขียน Coding

Step 5: Tech Tools

มีเครื่องมือ Martech Tools อะไรบ้างที่องค์กรใช้อยู่แล้ว และสามารถนำมาขยายประสิทธิภาพของ GenAI ได้ เช่น องค์กรใช้เครื่องมือ CRM ในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และสามารถนำฟีเจอร์ Email Marketing Workflow เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ได้

หลังจากเข้าใจขีดความสามารถที่แบรนด์ทำได้แล้ว ลองมาดูอีกฝั่งกันบ้างว่าเครื่องมือ GenAI ที่เราเลือกมาสามารถทำงานร่วมกับทีมของเราได้ไหม

Section B: GenAI Capabilities วิเคราะห์ขีดความสามารถของเครื่องมือ GenAI

Step 6: Personalize

เครื่องมือ GenAI ช่วยปรับแต่งข้อมูล Customer Data ใน Step3 ให้มีความละเอียดมากขึ้นได้ เช่น ข้อมูลที่มีคือ ลูกค้าเป็นใคร ทำงานอะไร และมีประสบการณ์ทำงานอย่างไร เราสามารถใช้เครื่องมือ GenAI นี้ในการค้นคว้าพฤติกรรมและ Pain Point ของคนที่ทำงานในสายงานนั้นๆ เพื่อเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น

Step 7: Interact

เครื่องมือ GenAI สามารถทำงานร่วมกับคนในองค์กร และทรัพยากรที่เรามีใน Step 4 ได้ และเครื่องมือ Martech Tools ใน Step 5 มาทำงานร่วมกับเครื่องมือ GenAI นี้ได้อย่างไร

Step 8: Generate

เครื่องมือ GenAI สามารถช่วยคุณสร้างตัวเลือกที่เป็นไปได้มากมาย ที่สร้างสรรค์และช่วยอุดรอยรั่วด้านการวางกลยุทธ์ที่เราอาจนึกไม่ถึงได้ เพื่อให้เราสามารถวางแผนกลยุทธ์ที่แตกต่างและซับซ้อนได้มากขึ้น

Step 9: GenAI Unique Offer Statement

เมื่อเราเข้าใจจุดยืนของทีมใน Step2 ขีดความสามารถของเราที่มีใน Section A และขีดความสามารถของเครื่องมือ GenAI ใน Section B แล้ว ลองนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้าง Offer Statement เพื่อนำมาใส่ในเครื่องมือ GenAI

Step 10: TOP Ideas

ให้เครื่องมือ GenAI ช่วยคิด ‘TOP Ideas' หรือไอเดียตั้งต้นสำหรับนำไปวางกลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์เป้าหมายตามที่วางไว้ใน Step 1 ได้

โมเดลนี้เหมาะกับใคร?

✔ เจ้าของธุรกิจ B2B และ B2C
ผู้บริหาร หรือ เจ้าของธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่ต้องการนำ GenAI เข้ามาช่วยคิดและพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ซับซ้อนมากขึ้น และใช้ GenAI ในการคิดไอเดียการตลาดใหม่ผ่าน Canvas
✔ Business Director
ที่มีความต้องการจะขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น และเตรียมแผนการตลาดให้กับองค์กรรับมือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยนำ GenAI เข้ามาช่วยวางแผน
✔ Marketing Strategist
นักวางกลยุทธ์การตลาดที่ต้องการใช้ GenAI ต่อยอดแผนการตลาดให้รอบคอบและรัดกุมมากขึ้น เหมาะกับทั้ง Marketing Strategist อิสระหรือประจำ ที่ต้องเข้าใจโครงสร้างแบรนด์และวางแผนกลยุทธ์การตลาดของทั้งแบรนด์
✔ คนที่มีแผนธุรกิจและอยากจะใช้ GenAI เพื่อวางแผนสำหรับกำหนดกลยุทธ์ที่เป็นระบบ

สรุป

และนี่ก็คือ Generative AI Marketing Strategy Canvas โมเดลปั้นกลยุทธ์ทางการตลาดด้วย GenAI ที่จะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ทางธุรกิจได้มากกว่า

แต่ถ้าใครที่อยากเข้าใจการใช้งานโมเดลนี้ลึกซึ้งมากขึ้นจากผู้ออกแบบตัวจริง เรามีคอร์สเรียนสด Generative AI Marketing Strategy & Productivity [In-Class] ที่กำลังเปิดให้จองที่นั่งแล้ววันนี้ รีบสมัครก่อนเต็มนะ

อ่านรายละเอียดคลาสและจองที่นั่งได้ที่ https://contentshifu.com/academy/generative-ai-marketing-for-productivity-in-class