ในยุคดิจิทัล การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience หรือ CX) กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจ เพราะเมื่อมองเส้นทางการซื้อขายสินค้า/บริการแล้ว การที่ธุรกิจสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีได้อย่างตรงจุดตั้งแต่แรก ก็จะช่วยเพิ่มความประทับใจ แถมยังดึงดูดลูกค้าในระยะยาวอีกด้วย

แต่การทำ CX ในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลส่วนใหญ่ก็กระจัดกระจายอยู่บนแพลตฟอร์มที่ต่างกัน แถมเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ใช้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือขาดบุคลากรที่มีทักษะในการทำสิ่งนี้ไป 

ดังนั้นตัวช่วยที่เข้ามาทำให้การสร้าง CX มีความเสถียรภาพ ใช้งานง่าย และยังช่วยลดต้นทุนด้วย ก็คือ MarTech (Marketing Technology) นั่นเอง 

บทความนี้เราเลยจะพามาเจาะกลยุทธ์การยกระดับ Customer Experience ด้วย MarTech จากแง่มุมของ InsightERA ผู้นำเทคโนโลยีที่เข้าใจตลาดไทย และเป็น End-to-End MarTech Solution ที่มีเทคโนโลยี และบริการหลากหลายที่ตอบโจทย์ธุรกิจไทยได้อย่างครบวงจร 

รู้จักกับ InsightERA​​​​​​​​ กับแง่มุม MarTech 

InsightERA เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการเทคโนโลยีด้าน MarTech แบบครบวงจร ที่จะช่วยเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจต่างๆ ที่กำลังแข่งขันอยู่ในการตลาดดิจิทัลประเทศไทย ให้สามารถไปถึงเป้าหมาย และเติบโตได้อย่างมั่นคง 

ด้วยความเข้าใจธรรมชาติของตลาดดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ InsightERA จึงพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานแบบครบวงจร พร้อมมุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและตลาด เพื่อสนับสนุนการวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และวัดผลอย่างแม่นยำ

โดยให้บริการแบบ End-to-End MarTech Solution ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของ Customer Journey ช่วยให้ธุรกิจยกระดับการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า ผ่านเครื่องมือต่างๆ ตาม 4 ขั้นตอนการทำการตลาดดิจิทัล ได้แก่ Planning, Operation, Analytics และ Campaigns 

End-to-End MarTech

ซึ่งในแง่ของการทำ Customer Experience ผ่านการใช้ระบบ End-to-End MarTech Ecosystem นั้นจะเพิ่มประสิทธิภาพในหลายด้าน ตั้งแต่การเก็บรวม และจัดการข้อมูลลูกค้าจากหลายแพลตฟอร์ม (CDP) การทำ Marketing Automation การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ CRM การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา Insights ไปจนถึงขั้นสุดท้ายที่ส่งมอบประสบการณ์แบบ Personalized ให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม

ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ InsightERA ผ่านการใช้เครื่องมือ MarTech ที่มี จะทำให้ธุรกิจสามารถเข้าใจ Customer Journey ของลูกค้าได้ลึกซึ้งขึ้น และออกแบบกลยุทธ์การทำ CX บวกกับเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

Customer Experience คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญกับธุรกิจ?

Customer Experience (CX) คือ ความรู้สึก และประสบการณ์ทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับจากแบรนด์ ตลอดทุกเส้นทางของ Customer Journey เริ่มตั้งแต่การรับรู้แบรนด์ การตัดสินใจซื้อ การใช้งานสินค้าหรือบริการ ไปจนถึงการบอกต่อผู้อื่น

ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจทุกประเภทควรให้ความสำคัญ หากต้องการให้ฐานลูกค้าเก่ายังคงรักแบรนด์อยู่ พร้อมกับการเข้ามาของกลุ่มลูกค้าใหม่ไม่ขาดสาย 

และอย่างที่กล่าวไปว่าการสร้างประสบการณ์เองก็สอดคล้องกับเส้นทางการซื้อขายสินค้า/บริการของลูกค้าทุกขั้นตอน ทำให้ตัว CX เองก็มี Journey เป็นตัวนำทางสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความพึงพอใจ และรักษาฐานลูกค้าไว้ได้

มาดูกันว่า Customer Experience Journey คืออะไร? และสามารถนำไปใช้อย่างไรได้บ้าง?

Customer Experience Journey (Maturity Leads to Marketing 5.0)

Customer Experience Journey (CX Journey) อธิบายถึงกระบวนการทั้งหมดที่ลูกค้าผ่าน ตั้งแต่เริ่มรู้จักแบรนด์  จนถึงตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ และบอกต่อผู้อื่น เหมือนกับการเดินทางของลูกค้า โดยแบ่งเป็นหลายๆ Stage ดังนี้

 • Awareness: ลูกค้าเริ่มรับรู้จักแบรนด์ จากการโฆษณา การตลาดออนไลน์ หรือการบอกต่อจากคนอื่นๆ
 • Appeal: เริ่มสนใจสินค้าหรือบริการ เริ่มศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆ
 • Ask: ขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
 • Act: ลูกค้าใช้งานสินค้า/บริการ
 • Advocacy: เมื่อลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ของเรา ขั้นนี้คือการบอกต่อผู้อื่น และพร้อมสนับสนุนแบรนด์ต่อไปในอนาคต
End-to-End MarTech
ที่มา: Macinnis Marketing

โดย Marketing 5.0 เป็นแนวคิดการตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีและข้อมูล อย่าง AI และ Machine Learning ในขั้นตอนต่างๆ เช่น AI Chatbot, Marketing Automation หรือ Social Listening เป็นต้น เพื่อมอบประสบการณ์ที่สะดวก รวดเร็ว ตรงใจลูกค้า อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุนอีกด้วย 

ซึ่งสิ่งสำคัญของการเก็บ Data ลูกค้า คือต้องทำตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้าเริ่มมีความสัมพันธ์กับแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น วันที่ลูกค้ารู้จักแบรนด์หรือวันที่ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการครั้งแรก ซึ่งการเก็บข้อมูลลูกค้าตั้งแต่ Day 1 ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจ Customer Journey ของลูกค้าแต่ละคน ว่ามีความต้องการ ความคาดหวังอย่างไร เพื่อนำไปวิเคราะห์ว่าอะไรทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ พัฒนากลยุทธ์ และยกระดับประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

โดยธุรกิจสามารถเก็บข้อมูลได้จากเครื่องมืออย่าง Social Analytics, Social Listening เพื่อใช้ในการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย และนำ Data ที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การทำ CRM  

MarTech กับการยกระดับ Customer Experience Management 

อย่างที่รู้กันว่าในยุคปัจจุบันนั้นลูกค้ามีการใช้ช่องทางที่หลากหลาย พร้อมกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามแพลตฟอร์ม และเทรนด์ต่างๆ ธุรกิจจึงต้องใช้เทคโนโลยีที่สามารถติดตามลูกค้าพฤติกรรมของลูกค้าได้ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความคาดหวังที่แตกต่างกัน 

ทำให้เทคโนโลยีที่ใช้ในงานการตลาด หรือ MarTech เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากกับการวางแผนการตลาด ซึ่งการนำ MarTech มาช่วยในการพัฒนาด้าน CX ช่วยให้ธุรกิจเก็บข้อมูลลูกค้าจากหลายแพลตฟอร์ม เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หา Insights ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และมอบประสบการณ์แบบ Personalized ที่ต่อเนื่อง และตรงใจ 

ซึ่ง End-to-End MarTech ที่เป็นการนำเทคโนโลยีด้านการตลาดต่างๆ มาใช้แบบครบวงจร ถือว่าตอบโจทย์กับธุรกิจในเรื่องของการยกระดับ Customer Experience Management อย่างมาก 

ตั้งแต่การใช้เครื่องมือติดตามบทสนทนา ความคิดเห็น ของลูกค้าบนโซเชียลมีเดีย จัดเก็บข้อมูลที่มี และวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ที่ตรงใจด้วย Social Marketing โดยใช้ Marketing Automation ส่งมอบเนื้อหา โปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ด้วย AI ที่จะวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้น 

แนะนำ MarTech Tools ตัวช่วยส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า 

 • DOM – Social Listening Tool: เครื่องมือวิเคราะห์แพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ (Social Analytics) ที่ช่วยในการทำ Social Research วางกลยุทธ์จากความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และตลาด ระบบการจัดการปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ พร้อม Customer Success Services คอยให้คำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
  จุดเด่น
  – วิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยได้อย่างแม่นยำ
  – ใช้งานง่าย ไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคมาก ก็สามารถใช้งานได้
  – มี Dashboard วิเคราะห์ Insight อย่างแม่นยำ แสดงผลการวิเคราะห์ให้เห็นภาพ
 • ALICE – Chatbot Platform: AI Chatbot ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถยกระดับการบริการลูกค้า โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะคอยตอบคำถาม ให้บริการ  และดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ที่สามารถสื่อสารได้เหมือนคุยกับมนุษย์จริงๆ อีกทั้งยังวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
  จุดเด่น
  – สามารถเชื่อมต่อได้หลายช่องทาง เช่น LINE, Facebook Messenger, Web Chat และแอปพลิเคชั่นต่างๆ
  – Thai Natural Language Support สามารถเข้าใจภาษาไทย และรองรับอีกหลายภาษา
  – มีระบบ AI Machine Learning ช่วยให้ Chatbot ฉลาดขึ้น
 • BRIAN  – Brilliant Analytics for Marketing World: เครื่องมือวิเคราะห์ Social Movement ในการทำการตลาดดิจิทัลครบทุกมิติ ทั้ง Website & PR Analytics พร้อมวางแผนสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด แบบครบวงจรในแพลตฟอร์มเดียว 
  จุดเด่น
  – ติดตามพร้อมวัดผลลัพธ์ธุรกิจได้ทุกช่องทางออนไลน์
  – สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของคู่แข่งบนสื่อออนไลน์ได้แบบ Real-time 
 • CENT  –  Customer Engagement Tool: เครื่องมือบริหารจัดการ Social Media Account หลายแพลตฟอร์มในตัวเดียว ตั้งแต่การโพสต์คอนเทนต์ ตอบข้อความ Inbox ไปจนถึงวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการให้ดียิ่งขึ้น
  จุดเด่น
  – จัดการข้อความ และโพสต์คอนเทนต์จากทุกช่องทาง ได้อย่างรวดเร็วได้ในหน้าจอเดียว
  – ติดตามผลการทำงานของทีม พัฒนากลยุทธ์และวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  – ติดตามภาพรวมของการให้บริการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ผ่านหน้า Dashboard

Shifu แนะนำ

InsightERA ยังมีบริการ Social Data & Analytics Services ที่ช่วยบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ให้ธุรกิจรู้ลึกถึงพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าตัวเอง เพื่อสร้างโอกาสในการขาย โดยประกอบไปด้วย

 • Customer Relationship Management (CRM): บริการจัดการข้อมูลพร้อมวิเคราะห์ เพื่อนำไปต่อยอดการทำ Marketing Automation ครบจบในแพลตฟอร์มเดียว เหมาะสำหรับทีมขายโดยเฉพาะ
 • Customer Data Platform (CDP): ใช้คู่กับ 1palette เครื่องมือวิเคราะห์ และเก็บข้อมูลลูกค้าเชิงลึก สำหรับนำไปจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตาม Sales Funnel เพื่อให้ธุรกิจยิง Ads อย่างแม่นยำมากขึ้น

 

ประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้จากการทำการตลาดด้วย MarTech Ecosystem

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  เครื่องมือ MarTech ช่วยให้กระบวนการทำงานต่างๆ ในการทำการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ติดตาม วิเคราะห์ ที่ช่วยให้การทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ และประหยัดเวลา
 2. เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
  เครื่องมือ Social Listening ช่วยให้เข้าใจลูกค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น พฤติกรรม ความต้องการ และความสนใจ ทำให้สามารถนำเสนอเนื้อหาได้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเพิ่มโอกาสที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน จะทำการซื้อ หรือ สมัครสมาชิก
 3. รักษาฐานลูกค้า 
  การนำ MarTech มาช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแบบครบวงจร ทำให้ธุรกิจสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดตั้งแต่ต้นน้ำ ยันปลายน้ำ เรียกได้ว่าเป็นการรักษาลูกค้าเก่า พร้อมกับดึงดูดลูกค้าใหม่ไปในตัว
 4. ช่วยเพิ่ม ROI 
  การมีเครื่องมือที่สามารถวัดผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาดได้อย่างแม่นยำ และ Real-time ช่วยให้ธุรกิจสามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมปรับปรุงแคมเปญให้มีประสิทธิภาพได้ทันที รวมถึงข้อมูลแคมเปญที่ผ่านมายังสามารถนำไปวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อเตรียมกลยุทธ์รับมือ และวัดผลว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าหรือไม่

กลยุทธ์ MarTech สำหรับการพัฒนา Customer Experience

การมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience – CX) เป็นสิ่งที่ธุรกิจทุกประเภทไม่ควรมองข้าม การใช้ประโยชน์จาก MarTech หรือ Marketing Technology เข้ามาช่วย จะทำให้การพัฒนา CX มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

 1. กำหนดเป้าหมาย CX ที่ชัดเจน

ก่อนอื่น เราต้องกำหนดเป้าหมาย CX ที่ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไร เช่น เพิ่มยอดขาย เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement) หรือสร้างความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) เมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะช่วยให้เลือกเครื่องมือ MarTech ที่เหมาะสม และวัดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. เลือก MarTech Tools ที่เหมาะสม

มีเครื่องมือ MarTech หลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีจุดเด่น และจุดด้อยแตกต่างกัน คุณต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเครื่องมือ MarTech ที่นิยมใช้ เช่น

 • CRM (Customer Relationship Management): เก็บข้อมูลลูกค้า ติดตามการติดต่อสื่อสาร และวิเคราะห์พฤติกรรม
 • Marketing Automation: ส่งอีเมลอัตโนมัติ แบ่งกลุ่มลูกค้า และสร้างแคมเปญการตลาด
 • Social Media Management: จัดการบัญชีโซเชียลมีเดีย วิเคราะห์ข้อมูล และติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 • Web Analytics: วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ พฤติกรรมของลูกค้า และปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ
 1. เก็บรวมข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ

การเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เข้าใจลูกค้าของคุณมากขึ้น วิเคราะห์พฤติกรรม และคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งการนำระบบ CDP มาช่วยรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากหลากหลายแหล่ง ทำให้คุณสามารถบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าจากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชัน ฯลฯ

 1. วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการ

เมื่อคุณมีข้อมูลลูกค้าแล้ว ขั้นต่อมาคือการนำไปวิเคราะห์ เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า เช่น ลูกค้าสนใจสินค้าหรือบริการประเภทไหน ลูกค้ามีพฤติกรรมอย่างไร ลูกค้ามีปัญหาอะไร ผ่านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. พัฒนาแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อคุณเข้าใจความต้องการของลูกค้าแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาแคมเปญการตลาด วางแผน Social Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งข้อความแนะนำสินค้าหรือบริการตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละสถานที่ ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 1. มอบ CX ที่ต่อเนื่อง และตรงใจ

การทำ Customer Experience ไม่ได้จบลงหลังจากลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการ แต่เราต้องคอยสร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง เช่น บริการหลังการขาย การตอบคำถาม การแก้ไขปัญหา ซึ่งการใช้เครื่องมือ MarTech เช่น Social Listening Tool, CRM หรือ Marketing Automation จะช่วยติดตามลูกค้าทั้งก่อน และหลังการขาย ทำให้ธุรกิจมองเห็นภาพใหญ่ถึงปัญหาที่ลูกค้าเจอ และสามารถมอบวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงใจได้

Case Studies ที่ประสบความสำเร็จในการนำ MarTech เข้ามาใช้ประยุกต์ใช้กับ Customer Experience Management

Challenge

ทางบริษัทประกันภัยต้องการยกระดับการให้บริการในรูปแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Customer Experiences) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม (Personalized Services) ผ่านเครื่องมือที่ช่วยเหลือในการทำแคมเปญการตลาด และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาด้านการให้บริการเพื่อรักษาฐานลูกค้า

เครื่องมือที่เลือกนำมาใช้

เพื่อตอบจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ทาง InsightERA  จึงแนะนำเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเสริมการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ไปจนถึงการให้บริการแบบอัตโนมัติ ผ่านผลิตภัณฑ์ในเครือของ InsightERA โดยมีเครื่องมือหลักๆ คือ

 • Customer Relationship Management (CRM) – เครื่องมือที่ติดตามข้อมูลลูกค้า เช่น ข้อมูลการสื่อสาร หรือข้อมูลกรมธรรม์ ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อความเป็นระบบระเบียบของข้อมูล
 • Email Marketing Automation  – ส่งอีเมลแบบอัตโนมัติแบบเฉพาะบุคคล และแนะนำข้อมูลตามรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้า 
 • Social Media Listening and Engagement  – เครื่องมือติดตามการพูดถึงแบรนด์บนสื่อสังคมออนไลน์แบบ Real-Time  เพื่อตอบสนองลูกค้าอย่างทันท่วงที
 • Chatbot and Automation  – ให้คำแนะนำ และบริการลูกค้าผ่านระบบแชทบอทอัตโนมัติ โดยสามารถเชื่อมเข้ากับ Website และ Social Media ได้หลายช่องทาง
 • Content Personalization  – ระบบจัดการคอนเทนต์ (CMS) นำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยอิงจากโปรไฟล์ และความต้องการ
 • Customer Feedback and Surveys  – เครื่องมือรวบรวมคำติชม และความพึงพอใจจากลูกค้า เพื่อปรับปรุงบริการ และแคมเปญให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

ผลลัพธ์ที่ได้

 1. Improved Customer Engagement

ทำให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้ามากขึ้น และช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมแบบก้าวกระโดด จากเครื่องมือ CRM, Marketing Automation และ Chatbot ที่ยกระดับการสื่อสารตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 1. Increased Customer Retention

นอกจากจะช่วยสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์แล้ว ยังช่วยลดแนวโน้มที่ลูกค้าจะยกเลิกการใช้บริการอีกด้วย เพราะทำแคมเปญการตลาด และสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล พร้อมตอบรับข้อติชมของลูกค้าสม่ำเสมอ ช่วยให้พวกเขารู้สึกผูกพันกับแบรนด์มากขึ้น

 1. Enhanced Brand Loyalty

ด้วยการจัดการสื่อสารที่ตรงความต้องการของลูกค้าในขณะนั้น ซึ่งสร้างประสบการณ์ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษ และได้รับการเอาใจใส่อยู่เสมอ จึงทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น ซึ่งสิ่งนี้ได้นำไปสู่การบอกต่อ และแนะนำให้กับผู้อื่น

ด้วยการใช้เครื่องมือ MarTech ทำให้บริษัทสามารถยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า รักษาฐานลูกค้า และสร้างความภักดีต่อแบรนด์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในอนาคตเองทาง InsightERA ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือ MarTech อย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อมอบบริการที่ดี พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดประกันภัยที่มีการแข่งขันสูงในประเทศไทยต่อไป

สรุป 

MarTech เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจยกระดับ CX Management ดังนั้นธุรกิจที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ควรเลือกใช้ MarTech Tools ที่เหมาะสม และมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน

ซึ่ง InsightERA ผู้ให้บริการ MarTech แบบครบวงจร พร้อมช่วยธุรกิจของคุณสร้าง CX ที่ดี และบรรลุเป้าหมายทางการตลาด ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การตลาดดิจิทัลของธุรกิจต่างๆ พร้อมส่งมอบ Solutions ในการต่อยอดทางธุรกิจจากการใช้ MarTech Ecosystem และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ใครที่สนใจอยากยกระดับ Customer Experience Management ให้ตอบโจทย์ Insight ของลูกค้ามากขึ้น สามารถติดต่อได้ที่ InsightERA 


[Sponsorship Disclosure] คอนเทนต์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก InsightERA

News Update!

News Update!

News Update!

News Update!