Sales

กรณีศึกษา ทำ Inbound Marketing โดยธุรกิจ B2B Trading กับต่างชาติ แล้วเห็นผลลัพธ์ภายใน 1 ปี

ตัวอย่าง Inbound Marketing ประสบการณ์ทำจริงโดย Trading ต่างประเทศที่เห็นผลจริงใน 1 ปี เริ่มตั้งแต่ Attract > Engage > Delight เจาะทุกขั้นตอน

Martech Report 2024 Download
Sales

20 แนวคิด เทคนิค และวิธีการขายของออนไลน์ให้ขายดี

แนวคิดและเทคนิคจำเป็น วิธีขายของออนไลน์บนหน้าเว็บให้ขายได้ขายดีในระยะยาว พร้อม Tools ต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย รวบรวมมา 20 ข้อ

Sales

ทิ้งเทคนิคการขายแบบเดิมๆ เริ่มวิธีใหม่ๆ และทำกำไร 1 ล้านใน 24 ชั่วโมง

มาทำ Product Launch Formula กันเถอะ ขายของออนไลน์ สร้างยอดขายบนโลกออนไลน์ที่ใครๆ ก็แข่งขันกัน จะใช้สูตรแบบเดิมไม่ได้ บทความนี้ขอเสนอเปลี่ยนสูตรการโปรโมตจากแนวตั้งเป็นการโปรโมตแบบแนวนอนสูตรใหม่

1 2