Others

Nostalgia Marketing ดึงความทรงจำในวันวานของลูกค้าที่โหยหาอดีต

เมื่อลูกค้ายุคใหม่ เริ่มย้อนวัยคิดถึงอดีต รู้จัก Nostalgia Marketing การตลาดแบบย้อนยุค พากระแสและเทรนด์ในอดีตกลับมาฮิตอีกครั้ง พร้อมไอเดียประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

Martech Report 2024 Download