Case Studies

อนาคตของ Google จะเป็นอย่างไรในวันที่คู่แข่งมาท้าทายทั่วทุกทิศทาง?

การเกิดขึ้นของ Search Shift, การเติบโตอของ AI, การแย่งชิง Eyeball คนบนโลกอินเตอร์เน็ต อนาคตของ Google จะเป็นอย่างไร วิเคราะห์มาให้แล้ว!

Martech Report 2024 Download
Marketing Technology

7 เทรนด์ Martech ของประเทศไทยประจำปี 2024

Content Shifu และ Hummingbirds Consulting ได้ร่วมมือกันจัดทำ Thailand’s Martech Report 2024 (จากความช่วยเหลือของ Survey Participants หลายร้อยราย Expert ที่มาให้สัมภาษณ์กว่า 10 คน และ Media Partner ช่วยโปรโมตเกือบๆ 30 แบรนด์)

Content

วิธีการเอาคอนเทนต์จากแหล่งต่างๆ ไปใช้ต่อและวิธีการอ้างอิงอย่างมีสไตล์ (และมีมารยาท)

อย่าลืมให้ Credit! การอ้างอิงแหล่งที่มาของคอนเทนต์ที่คุณมาใช้ต่อถือเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากเรื่องความน่าเชื่อถือของคุณแล้ว อาจจะส่งผลต่อเรื่องทางกฏหมายด้วย

1 2 9