Marketing Technology

7 เทรนด์ Martech ของประเทศไทยประจำปี 2024

Content Shifu และ Hummingbirds Consulting ได้ร่วมมือกันจัดทำ Thailand’s Martech Report 2024 (จากความช่วยเหลือของ Survey Participants หลายร้อยราย Expert ที่มาให้สัมภาษณ์กว่า 10 คน และ Media Partner ช่วยโปรโมตเกือบๆ 30 แบรนด์)

Martech Report 2024 Download
Content

วิธีการเอาคอนเทนต์จากแหล่งต่างๆ ไปใช้ต่อและวิธีการอ้างอิงอย่างมีสไตล์ (และมีมารยาท)

อย่าลืมให้ Credit! การอ้างอิงแหล่งที่มาของคอนเทนต์ที่คุณมาใช้ต่อถือเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากเรื่องความน่าเชื่อถือของคุณแล้ว อาจจะส่งผลต่อเรื่องทางกฏหมายด้วย

Others

10 เทคนิคง่ายๆ ในการทำการตลาดสำหรับธุรกิจ B2B ที่เริ่มทำได้ทันที

แนะนำเทคนิคการตลาดที่เริ่มต้นทำได้ทันที สำหรับธุรกิจ B2B​ โดยเฉพาะ เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ที่ทดลองทำมาจริงๆ เรียนรู้ ผิดพลาด และสำเร็จจริงๆ

1 2 9