Thailand’s Martech Report 2024

เจาะลึกถึงอนาคตของวงการ Martech ประเทศไทยด้วยข้อมูล Insights ที่ลึกกว่าเดิมจากผู้ใช้งานจริง เป็นประโยชน์ต่อทั้งวงการ Martech Providers, Agencies และ Corporates

Martech Report 2024 Download

Thailand’s Martech Report 2023

Martech Report เล่มแรกของไทย! ข้อมูลจากผู้คนในแวดวง Martech ทั้งจากผู้ใช้งานจริงและผู้เชี่ยวชาญที่จะพาไปเจาะ Insight ในตลาดไทยแบบจัดเต็ม