Data & Analytics

รู้จักกับ Data-driven Marketing กลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ชวนทำความรู้จักกับกลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล กลยุทธ์ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณลดต้นทุนและสร้างผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Martech Report 2024 Download