Others

Customer Journey และ Customer Journey Map คืออะไร? รู้จักคู่มือเพิ่มยอดขายด้วยการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

ทำความรู้จัก Customer Journey เครื่องมือเข้าถึงประสบการณ์ของลูกค้า ความสำคัญและขั้นตอนการสร้าง Customer Journey Map แบบครบจบที่เดียว