Strategy & Tactic

มารู้จักกับ Churn Rate ประตูสู่หายนะที่คนทำธุรกิจไม่อยากเจอ

churn rate คืออะไร ทำไมเจ้าของธุรกิจควรรู้? พร้อมแนะนำกลยุทธ์ในการป้องกันที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Strategy & Tactic

VRIO Framework คืออะไร ? พร้อมตัวอย่างใช้ VRIO วิเคราะห์ความสามารถธุรกิจคุณ!

เจาะลึกกับ ‘VRIO Framework’ เครื่องมือที่จะช่วยให้มองเห็นข้อได้เปรียบและขีดความสามารถของธุรกิจ ที่นักการตลาดและเจ้าของธุรกิจควรรู้

Martech Report 2024 Download