Others

กลยุทธ์เรื่องเล่า และกลยุทธ์เล่าเรื่อง สร้างเครือข่ายขยายแต้มต่อของแบรนด์

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านการสื่อสาร ‘คุณค่า’ ที่เชื่อมโยงกับผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย ด้วย Meaning Purchase Journey ชวนไปดูเส้นทางที่นำไปสู่การซื้อของลูกค้า ว่ามาจากความหมายใดบ้างที่แบรนด์ได้สื่อออกไป

Others

ก่อร่างสร้างจักรวาล Branding ด้วย 3 เสาหลักแห่งการคูณโอกาส

ทิ้งกรอบคิดเก่า ตั้งต้นกลยุทธ์ Branding ผ่าน 3 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เพื่อให้แบรนด์มีโมเมนตัมสอดประสานไปกับจังหวะของโลกการตลาดสมัยใหม่ ด้วยการวิเคราะห์ด้วย 3 เสาหลักที่จะกล่าวถึงในบทความนี้

Martech Report 2024 Download
Others

คูณโอกาสสร้าง Branding ไปกับโลกการตลาดที่เปลี่ยนแรง

โลกการตลาดเปลี่ยนแรง นำโอกาสมหาศาลมาสู่การสร้าง Branding อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่ 'ใจ' ผู้บริโภคเปิดกว้าง อยู่ที่ธุรกิจจะใช้ประโยชน์จากมันได้แค่ไหน