[Blog Leaderboard] Jobboard
Industry Insight

ถอดกลยุทธ์ให้ก่อน-รับทีหลังฉบับ Canva กับความลับที่ทำให้ธุรกิจโตเร็ว จนเป็นหนึ่งในบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก

เปิดเผยความลับของ Canva มีกลยุทธ์อะไรที่ทำให้ธุรกิจโตเร็วแบบก้าวกระโดด จนติดอันดับหนึ่งบริษัทออกแบบในปี 2022 และมีมูลค่าบริษัทกว่า 40 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ